Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

De kerk als middelpunt

Iedere stad, ieder dorp heeft zijn kerk. En vaak meer dan één. Die kerk is het herkenbare middelpunt voor de bewoners, de toren de wegwijzer, de klok de heil- of onheil brenger en tijdsaanduider.
De Westfriese Vlag wappert aan de toren van de Bonifaciuskerk in Medemblik. (foto Theo Mes) De Westfriese Vlag wappert aan de toren van de Bonifaciuskerk in Medemblik. (foto Theo Mes)

De functie van de kerkgebouwen verandert. Vanwege het teruglopend aantal lidmaten en parochianen en een voortschrijdende samenvoeging van kerkelijke gemeenten en parochies, raken er kerkgebouwen overbodig. Ze krijgen een nieuwe functie als cultureel centrum, expositieruimte, restaurant of anderszins. Gelukkig maar, want een dorp zonder kerk mist iets essentieels.
Bijeenkomsten van ons genootschap vinden steeds meer plaats in kerken. De nieuwe leden zijn vorig najaar ontvangen in het Brakenkerkje in Obdam, de presentatie van de Westfriese Vlag in november was in de monumentale Bonifaciuskerk in Medemblik. Tijdens de Voorjaarsstreekmiddag gaan we naar het fraaie kerkje van Valkkoog en in het najaar houdt de commissie Kap en Dek een grandioze kostuumshow in de Noorderkerk in Hoorn. Deze kerk ligt aan het Kleine Noord, dé modestraat van de Coenstad. Daar komen op zaterdag 5 november historische kleding en de nieuwste mode samen. Noteer deze datum, het wordt een feestelijke en kleurrijke middag.

Molens als baken

Behalve de spitse kerktorens steken ook molens met hun wiekenkruis boven het vlakke West-Friese land uit. Worden kerken soms afgebroken of ontdaan van hun toren, molens worden herbouwd of zelfs nieuw gebouwd.

Molen De Gouden Engel in Koedijk. (foto Ina Broekhuizen) Molen De Gouden Engel in Koedijk: een prachtig geschenk voor dit lange lintdorp aan het Noordhollands Kanaal. (foto Ina Broekhuizen)

In Koedijk staat de kloeke stellingmolen De Gouden Engel. Herrezen in 2009 samen met een molenschuur in dezelfde stijl. Op de zolder daarvan richt de historische vereniging Koedijk exposities in. Rondom de molen staan een gerestaureerde maalderij (1866), een knechtenwoning (1871) en een koolschuur (1891). In de molen worden meel, brood, biologische- en streekproducten verkocht. De naam van de molen refereert aan het traditionele Koedijker Sinterklaasfeest, het Gouden Engelfeest, dat op 31 december werd gevierd. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan het schenken van een houten kerkje, waarbij de jaarwedde voor de pastoor werd uitbetaald in Gouden Engelsen, in de late middeleeuwen een geliefd betaalmiddel.
De molen kan beschouwd worden als een geschenk aan het dorp. Met recht een gouden cadeau!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.