Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2008 » Nummer 1 » Pagina 14-15

Nieuwe uitgaven

Samenstelling Ed Dekker (verkrijgbaar in de boekhandel, tenzij anders vermeld; niet bij het Westfries Genootschap)

Geschiedenis van Alkmaar
De viering van Alkmaar 750 jaar stad in 2004 was aanleiding voor dit breed omvattende naslagwerk. Een team van tien auteurs heeft in 576 pagina's de historie van de kaasstad binnen ieders bereik gebracht. Het bevat meer dan 450 illustraties, een uitvoerige literatuuropgave en een register van persoonsnamen. Uitgave van Waanders, Zwolle. ISBN 978-90-400-8370-9. Prijs 34,95 euro.

Polder 'Het Grootslag' op zijn best
Leven en werken van de tuinders vóór de ruilverkaveling, luidt de ondertitel van dit 256 pagina's tellende boek. Deze uitgave van historische vereniging Oud Stede Broec, samengesteld door Jan Bakker en Jan Windt, is deel 1 in de Tini Keeman-reeks. ISBN 978-90-79192-01-4. Met namen van sloten en percelen. Rijk geïllustreerd met foto's en kaarten. Prijs 25,95 euro. Info: 0228-515951.

Dut is 't den
Verhalen en anekdotes in het West-Fries dialect, geschreven door Wim Baas. Met ook het levensverhaal van de in 2006 overleden koetsier Peter Snip uit Onderdijk. De uitgave kan worden besteld door 15 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 49.46.22.075 ten name van W. Baas, Oostwoud. Het boek wordt dan thuisgestuurd.

De Pieper en De Graspieper op cd
Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland heeft alle artikelen over vogels uit de Noord-Hollandse tijdschriften De Pieper en De Graspieper, die verschenen in de periode 1961-2001, op een cd-rom gezet. De cd kan worden besteld door 7,75 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 678.363.501 tnv. van Uitgeverij SVN, ovv. cd Graspieper.

Effies an de reed deur ut Broekerhavenpadje
Meer dan tachtig foto's geven een beeld van Broekerhaven door de jaren heen. Werkvolk, tuinders, middenstanders, caféhouders, een ieder had jarenlang zijn eigen plek aan in Broekerhaven. Voor elkaar, met elkaar. Het boekje geeft daarvan een fotografische indruk. Samensteller Meindert Reus. ISBN 978-90-811102-3-5. Prijs 19,95 euro.

Jubileumboek IJsvereniging Bobeldijk
Verzameling verhalen en foto's over Bobeldijk en zijn inwoners, sneeuw, ijs en schaatsen. Het boek toont 100 jaar vallen en opstaan, opgetekend door (oud-)Bobeldijkers. De uitgave telt 112 pagina's, kost 10 euro en is verkrijgbaar bij voorzitter Herman Groot, 0229-551592, hj.groot@quicknet.nl.

De Weerkronieken, deel 11
Rogé Haan uit Oosthuizen richt zich ditmaal op de winters in de periode 1900-1909. Hoe bestreed men in de winter ziektes en plagen? Welk vermaak was er op het ijs? Waren er toertochten? Het aantal vorst- en ijsdagen, de schrijver is gedetailleerd in zijn informatie. Met index van genoemde plaatsnamen. ISBN 978-90-811814-2-6. Prijs 22,95 euro (zie ook www.weerkronieken.nl).

De Bangert & Koewijzend
Van bloeiende Bangert naar bebouwde kom en van rad tot Bullepad. Deze uitgave van Vereniging Historisch Blokker en Stichting Historisch Zwaag wijst in 152 pagina's op de Bangert als een van de oudste fruitgebieden van ons land. Na ruim honderd jaar van bloei heeft huizenbouw de vruchtbare grond opgeslokt. Auteur Ellie Bruijns, prijs 27,50 euro (www.historischblokker.nl).

Oude woonsteden in Schoorl
Jaap en Tini Muelink geven in 532 pagina's een prachtig beeld van de geschiedenis van huizen en hun bewoners in de dorpen Schoorl, Schoorldam en Groet en de buurtschappen Aagtdorp en Camp. Allerlei archiefstukken bleken dankbare informatiebronnen. ISBN 978-90-6455-528-2. Een uitgave van Uitgeverij Pirola te Schoorl. Prijs 47,50 euro.

Holland Flowers Festival, 75 jaar
Het Holland Flowers Festival, eerder de Westfriese Flora, vierde in februari 2008 zijn 75ste editie. Het jubileumboek kijkt terug op driekwart eeuw bloemenpracht en bevat portretten van stille krachten van het evenement. Een uitgave van Uitgeverij Peter Sasburg te Midwoud. Teksten Cecile Koenjer, Tanja Koopen en anderen. Prijs 29,90 euro. ISBN 978-90-802546-7-1.

Topografische dubbelatlas Noord-Holland
Een reis van het Noord-Holland van nu naar het Noord-Holland van 1957? Hoe zag de provincie er een halve eeuw geleden uit, hoe zag uw dorp of stad er uit? Wat is er allemaal veranderd? In één oogopslag te zien in deze atlas. Schaal 1 :50.000. Op de linkerpagina het kaartbeeld van toen, rechts dat van nu. Uitgave Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Prijs 39 euro. ISBN 978-90-77350-25-6.

Gereeskip, zo ging ut toendertoid
Waarmee en hoe onze voorvaderen werkten op het land, te zien op 185 foto's. Meindert Reus uit Grootebroek deed een greep in zijn uitgebreide fotocollectie. Oudere lezers zullen veel herkennen. Van snijhekkel, ‘strukketrekker’ en zaaischotel tot werken met een treebord, modderrol en regelhaalder. ISBN 978-90-811102-4-2. Prijs 22,95 euro.

Andere afleveringen van 'Nieuwe uitgaven':
'01/1 | '01/2 | '01/3 | '02/1 | '02/2 | '02/3 | '03/1 | '03/2 | '03/3 | '04/1 | '04/2 | '04/3 | '05/1 | '05/2 | '05/3 | '06/1 | '06/2 | '06/3 | '07/1 | '07/2 | '07/3 | '08/1 | '08/2 | '08/3 | '09/1 | '09/2 | '09/3 | '10/1 | '10/2 | '10/3 | '11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1 | '14/2 | '14/3 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '17/3 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/3 | '22/1

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.