Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2006 » Nummer 3 » Pagina 3

Van de voorzitter

Een Vierkant in december. Even wennen misschien. Het neemt deze keer de plaats in van het mededelingenblad, dat u gewoontegetrouw aan het eind van ieder jaar ontvangt. U treft bij dit Vierkant ook een verzoek om contributiebetaling aan.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd, ook in bestuurlijke zin. Op de Westfriezendag namen we afscheid van secretaris Jur Mellema. In zijn plaats is benoemd de heer Stan Nuveen uit Obdam. We heetten daarnaast nog twee nieuwe bestuursleden welkom: Hans van Kampen uit Schagen en Maarten Timmer uit Hoorn. Tijdens een plezierige bijeenkomst op vrijdag 10 november werd afscheid genomen van onze intendent Daan Meijer. Gedurende zestien jaar was hij de stem van het genootschap, vraagbaak voor leden en vrijwilligers en gastheer in het Timmermansgildehuis. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet.
Als secretarieel medewerkster werkt sinds 1 november mevrouw Corina van Willegen uit Zwaag in het gildehuis. Welkom!
Natuurlijk waren er de gebruikelijke activiteiten, waarvan in dit Vierkant verslag gedaan wordt. Daarnaast werd in de maand november de cursus Kennismaken met West-Friesland gegeven voor belangstellende leden. Wegens succes wordt deze cursus in januari herhaald in Hoorn en in februari in Schagen. Onze tweejaarlijkse bijeenkomst voor de nieuwe leden was op dinsdag 17 oktober in café De Vriendschap in Wadway. Er werd informatie gegeven over het genootschap en vertegenwoordigers van stichtingen en commissies vertelden over hun doelstellingen en activiteiten. De stichting Projector presenteerde vervolgens een fraaie serie beelden over West-Friesland.
We werken aan een optimalisering van onze website. Voor actuele informatie van velerlei aard kunt u kijken op www.westfriesgenootschap.nl
Cultuur en ook historie leven, getuige de vele uitgaven die de afgelopen maanden verschenen. Fotoboeken, romans, boeken in het dialect, werken van historische aard, te veel om op te noemen. Ook voorstellingen en tentoonstellingen die betrekking hebben op 'het West-Friese' genieten ruime belangstelling.
Met goede moed stappen we dus het jaar 2007 binnen. Een feest jaar voor het 650-jarige Hoorn, dat we, onder meer met de Westfriezendag, mee zullen vieren!
Ik dank de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar inzetten voor het Westfries Genootschap.
Namens het bestuur en onze medewerkers wens ik u tenslotte alle goeds toe voor het nieuwe jaar.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter.

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.