Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2003 » Nummer 2 » Pagina 3

Hans Schipper over recreatie

In 2002 organiseerde gedeputeerde Hans Schipper wandelingen met burgers van Noord-Holland. Tijdens deze wandelingen discussieerde hij met de deelnemers over hun wensen en suggesties op het terrein van de openluchtrecreatie. Hans Schipper is in de provincie verantwoordelijk voor de openluchtrecreatie.

Noord-Hollanders zijn trots op hun recreatiegebieden als Geestmerambacht. Ze zijn gesteld op de fiets- en wandelpaden en vaarroutes. Tevens zijn veel bewoners van de provincie actief bezig met de vraag hoe het beter of anders kan. Veel suggesties gaan over simpele zaken: maak verbindingen tussen bestaande routes en dan heb je op eenvoudige wijze weer een nieuwe route, zet een zitbankje of maak een picknickplaats waar mensen graag verblijven, etc. Het is aan de beheerders van de gebieden om te zorgen dat dit soort maatregelen snel worden uitgevoerd en niet verzanden in bureaucratische regelingen. Bestuurders moeten zich niet te goed voelen voor het aanpakken van kleine maatregelen, die voor verbetering van de recreatieve mogelijkheden heel nuttig zijn en eenvoudig zijn te realiseren.
Het beheer van de groene ruimte kan beter. Bruggetjes en fietspaden vragen om een goed onderhoud. Goed beheer heeft een positieve uitstraling. Grootschalige grondprojecten hebben ook prioriteit maar ze kosten veel tijd en geld. En dan is er nog de zorg voor het beheer. De vrije toegankelijkheid van de recreatiegebieden moet gewaarborgd blijven, maar er is geen taboe op inkomstenverhogende maatregelen. Zo kan een golfbaan of restaurant voor extra inkomsten zorgen.
Het recreatief medegebruik van het agrarisch gebied krijgt een stimulans. Het is belangrijk dat mensen in weilanden kunnen wandelen en koeien kunnen zien. Natuurlijk dient dit in goed overleg met de agrariërs te gaan. Verschillende gebruikers van recreatiegebieden zitten elkaar soms in de weg, bijvoorbeeld wandelende rustzoekers en jongeren die voor grote muziekfestivals naar het gebied komen.
Het veelzijdig gebruik van de terreinen moet echter, onder voorwaarden, mogelijkblijven. De festivalgangers van vandaag zijn immers de recreanten van morgen. Openbaar vervoer speelt nog een bescheiden rol bij de bereikbaarheid van de recreatiegebieden.
De provincie zal, waar mogelijk, kijken naar creatieve oplossingen. Ook de informatievoorziening krijgt meer aandacht. Onlangs is een internetsite geopend die informatie geeft over alle grote recreatiegebieden in Noord-Holland. De provincie blijft zijn best doen de conclusies uit de gesprekken met Noord-Hollanders tijdens de wandelingen om te zetten in concrete maatregelen.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.