Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2003 » Nummer 1 » Pagina 3

Column Herman Lambooij

Ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Raat als bestuurslid en vice-voorzitter van het Westfries Genootschap schreef Herman Lambooij over de grenzen en betekenis van West-Friesland. Speciaal voor 't Vierkant herschreef hij zijn speelse benadering over West-Friesland en de West-Friezen.

„Wat versta je onder West-Friesland?” en: „Wie zijn die West-Friezen?”
Het zijn bekende vragen en de antwoorden zijn navenant: „West-Friesland is het gebied dat omsloten wordt door de Westfriese Omringdijk en de mensen die daar vanouds binnen wonen zijn de echte West-Friezen.”
Ik vraag me af of dat eigenlijk wel juist is. Waarom zo'n strakke begrenzing? 'West-Friesland' is toch nooit een politieke eenheid geweest en de Omringdijk niet meer dan een symbolische en emotionele grens? Wat voor reden is er dan om mensen die net buiten de Omringdijk wonen of zich om welke reden ook verbonden voelen met het kerngebied niet tot West-Friezen te rekenen? Een vloeiend grensgebied lijkt me veel aannemelijker dan zo'n strakke grenslijn. Zet ik daarmee een soort 'Groot-West-Friesland' op de kaart? Och.
De gedachte lijkt me in ieder geval beter dan de veel gehoorde 'Klein-West-Friese' opvatting, dat 'West-Friesland' zou samenvallen met het achterland van Medemblik-Enkhuizen-Hoorn en eindigen bij de Langereis.
Het huidige westelijke West-Friesland voelt zich op die manier wat stiefmoederlijk bedeeld en er een beetje bijhangen.
Moeten we dan soms een andere naam voor onze regio bedenken? Geen 'West'-Friesland meer, maar gewoon 'Friesland'? Dat zou kunnen omdat het 'echte' Friesland zich sinds kort ééntalig 'Fryslàn' is gaan noemen, zodat de oude naam 'Friesland' daarmee vrijgekomen is! Maar of dat de oplossing is?
Dan maar laten zoals het is? Liever niet. Ik pleit voor duidelijkheid en zou een omschrijving van de naam West-Friesland willen introduceren die dicht bij de bestaande blijft, maar die tegelijk geen misverstanden oproept. Voorstel: we houden niet langer vast aan een strakke grenslijn zoals de Omringdijk, en omschrijven tegelijk 'West-Friesland' als het Friese land ter weerszijden van de Langereis. Punt uit. Duidelijk.

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.