Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2001 » Nummer 3 » Pagina 3

Column Marietje van Rossen

Sinds 1 januari 2001 ben ik burgemeester van Alkmaar. Om Alkmaar en omgeving beter te leren kennen, maak ik graag fietstochten in en rond de stad.

Marietje van Rossen, burgemeester van Alkmaar Marietje van Rossen, burgemeester van Alkmaar

Een fietstocht door het West-Friese landschap is daarbij favoriet: over de Schermerdijk of over de Nollenweg. Als ik via de Schermerdijk West-Friesland in fiets, is de overgang van stad naar platteland vrij plotseling. Bij de route langs de Nollenweg zie ik het stadslandschap overgaan in dat van de polder. Elke route heeft een eigen cultuurhistorie.

Cultuurhistorie is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Alkmaar. De naam Alkmaar komt voor het eerst voor in de 10e eeuw, op een aantekening over de schenking van land door graaf Dirk I aan de abdij van Egmond. Sindsdien is in Alkmaar veel gebeurd. De geschiedenis heeft haar sporen nagelaten in en rond de stad. Alkmaar heeft daardoor een veelheid aan cultuurhistorische waarden. Beleid maken is dan ook vaak een kwestie van afwegen: kiezen we voor oud, het behoud van cultuurhistorie, of voor nieuw, uitbreiding van de stad? Als gemeente hechten we veel waarde aan het Alkmaarse landschap. Maar met 93.000 inwoners ontkom je er als stad niet aan te zoeken naar andere bouwlocaties. Aan de rand van de stad, met een zo goed mogelijke aansluiting op het platteland, of in de stad, door middel van intensief ruimtegebruik: het zo goed mogelijk benutten van de al bebouwde ruimte.

Bij vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van de stad wordt gebruik gemaakt van cultuurhistorische aanknopingspunten.
Bij nieuwe bebouwing proberen we oude structuren als waterpartijen en dijken zoveel mogelijk terug te laten komen. Het herstellen van de Westfriese Omringdijk in de wijk Schermereiland is hier een goed voorbeeld van. Bij de opzet van heel Alkmaar-Noord is nadrukkelijk gebruik gemaakt van een aantal cultuurhistorische landschapselementen, zoals de waterpartij Oudie. De oude polderstructuur is zo bewaard gebleven.

Het Alkmaarse landschap is met zijn kenmerkende polderstructuur, maar ook met zijn verstedelijking, zeer geschikt voor een afwisselende fietstocht. Ik nodig u dan ook uit op de fiets te stappen en het bijzondere Alkmaarse landschap te verkennen. Het zal u zeker bevallen.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.