Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2001 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de lezers

Het is mij een genoegen aan de leden van het Westfries Genootschap en andere belangstellende lezers ons nieuwe mededelingenblad te presenteren.

Klaas Bant, voorzitter Westfries Genootschap Klaas Bant, voorzitter Westfries Genootschap (in 1924 opgericht als Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland')

We willen eigenlijk niet meer van mededelingenblad spreken. Dit nieuwe blad, 't Vierkant, wil meer zijn. Een blad dat niet alleen de band tussen de leden van het Westfries Genootschap versterkt, maar vooral ook een blad dat aan alle aspecten van het culturele erfgoed van West-Friesland aandacht zal besteden. De commissies en de stichtingen, die onder de vlag van het genootschap werkzaam zijn, zullen het blad gebruiken om aandacht te besteden aan hun activiteiten. Daarnaast zal er ruimte zijn voor de musea en de historische verenigingen in de regio om zich te presenteren. Het vierkant is het hart van de West-Friese stolp-boerderij. Wij hopen dat dit tijdschrift, 't Vierkant, het hart zal worden van publicaties over de historie en toekomst van West-Friesland. De uitgaven in het jaar 2001 van 't Vierkant hebben als thema het West-Friese landschap. Dit thema is gekozen vanwege het 75-jarig bestaan van de Commissie voor Landelijk Schoon. Namens het bestuur en de leden feliciteer ik de commissie met haar jubileum.
Aan het eind van het jaar 2000 is er nog een jubileum gevierd.
Op 28 november werd in het Timmermansgildehuis een bijeenkomst gehouden vanwege het 12½-jarig bestaan van het West-Friese kwartaalblad Skroivendevort. Namens het bestuur is aan de Stichting Creatief Westfries, onder wier auspiciën Skroivendevort verschijnt, een foto-album overhandigd. Redactie en schrijvers: van harte proficiat met het jubileum!
Wij hopen dat 't Vierkant niet alleen door de leden van het genootschap zal worden gewaardeerd, maar dat het zich ook in een nog breder lezers-publiek zal kunnen verheugen.
Ik wens u veel leesplezier.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.