Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Uit en Thuis » 2017 » 25 maart

Auroraprijs 2017 voor Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

Op donderdagavond 23 maart mocht ik als voorzitter van het Westfries Genootschap de Auroraprijs uitreiken aan Stichting Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het bestuur en de vrijwilligers voorafgaand aan de opening van het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst werd gehouden in Café De Stompe Toren.

Rundveemuseum.
Rundveemuseum. (Foto Jan Smit)

Het Aurorafonds is in 1964 ingesteld door het bestuur van de voormalige zuivelfabriek ter gelegenheid van het gouden jubileum. Het Westfries Genootschap is sinds 1 januari 1980 belast met het toekennen van de prijzen uit het Aurorafonds. De prijs wordt ten minste één maal per drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die voldoet aan de doelstelling van het fonds om financiële bijdragen te verlenen ‘voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal’. Bij de prijs behoren een oorkonde en een geldbedrag van € 750.

Café de Stompe Toren.
Café de Stompe Toren. (Foto Jan Smit)

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes kreeg de prijs vanwege de inzet voor het verspreiden van de kennis over de melkveehouderij door de eeuwen heen en het fokprogramma dat gericht is op het raszuiver houden van traditionele Nederlandse koeienrassen. De vele publieksgerichte activiteiten dragen bij aan de waardering voor de belangrijke positie van de veehouderij in ons land.

De kerk van Aartswoud staat naast het rundveemuseum en tegenover het café.
De kerk van Aartswoud staat naast het rundveemuseum en tegenover het café. (Foto Jan Smit)

Bij de uitreiking heb ik ook mijn waardering uitgesproken voor de restauratie door Woningstichting Intermaris van de langhuisstolp waar het Rundveemuseum is gevestigd en voor de samenwerking van het museum met de Prinsenstichting, waardoor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking is gerealiseerd.

Een kijkje in de stal.
Een kijkje in de stal. (Foto Jan Smit)

De voorzitter van de stichting, Meindert Nieuweboer, was blij met de erkenning. Hij overhandigde aan mij en Netty Zander als vertegenwoordigers van het Westfries Genootschap, een fles Blôte biene bitter uit Aartswoud.

Jongvee: links heidekoe en rechts blaarkop.
Jongvee: links heidekoe en rechts blaarkop. (Foto Jan Smit)

Jan Smit

De uitreiking van de Auroraprijs.
De uitreiking van de Auroraprijs. Van links naar rechts: Aart de Wit, Jan Smit, Ada Kieft en Meindert Nieuweboer. (Foto Hanneke de Boer)

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.