Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Uit en Thuis » 2014 » 8 november

Groot onderhoud panden Westfries Genootschap en archeologie

Het is voor onze vereniging een grote rijkdom dat wij eigenaar zijn van twee panden in de binnenstad van Hoorn: de woning Dal 3 en het er achter gelegen Timmermansgildehuis. De keerzijde van de medaille is dat wij als goed eigenaar moeten zorgen dat alle panden in een goede staat blijven. Om deze reden worden onze panden regelmatig geïnspecteerd door de Monumentenwacht. De Monumentenwacht rapporteert aan het bestuur in een uitgebreid rapport over haar bevindingen. In een dergelijk rapport is te lezen op welke punten het onderhoud goed is, op welke punten redelijk en op welke punten slecht. Op basis van dit rapport kan vastgesteld worden welke problemen op korte termijn opgelost moeten worden en welke op wat langere termijn. Voor het Timmermansgildehuis is het vochtprobleem heel groot en moet er op korte termijn gewerkt worden aan een oplossing. Daarvoor is onder andere het gespecialiseerde bedrijf Van Lierop ingeschakeld. Van de buitenmuren zullen de algen en de mossen verwijderd worden en het metselwerk wordt waterafstotend geïmpregneerd. Binnen zal door zwam aangetast houtwerk zorgvuldig worden verwijderd en het houtwerk en het metselwerk zal op sommige plaatsen worden behandeld om verdere aantasting door zwam te voorkomen. Ook wordt er iets gedaan tegen van de bodem opstijgend vocht.

Peter Koopman verzamelt het snoeiafval.
Peter Koopman verzamelt het snoeiafval.
(Foto Jan Smit)
Roel Zweet hanteert de snoeischaar.
Roel Zweet hanteert de snoeischaar.
(Foto Jan Smit)

De dringend noodzakelijke verbouwing van de woning is begin november begonnen. Het streven van Aannemersbedrijf West-Friesland is dat het pand op 1 februari 2015 opgeleverd wordt. Doordat de woning al langere tijd leeg staat, was het onderhoud van de tuin achter het huis enigszins in het slop geraakt. Er moest rigoureus gesnoeid en opgeruimd worden. Daarom zijn penningmeester Peter Koopman, secretaris Jan Wittink en ik samen met vrijwilliger Roel Zweet aan de slag gaan. Door het weghalen van de bomen en struiken is het nu minder donker in het naast de tuin gelegen Timmermansgildehuis. Hopelijk helpt het verdwijnen van het struikgewas ook bij het verminderen van het vocht.

Peter Koopman (voor) en Roel Zweet (achter) staan klaar om het snoeiafval naar de stort te brengen.
Peter Koopman (voor) en Roel Zweet (achter) staan klaar om het snoeiafval naar de stort te brengen. (Foto Jan Smit)

Archeologie staat in onze tijd volop in de belangstelling. Archeologie is het op wetenschappelijk verantwoorde wijze bestuderen van overblijfselen van oude culturen om zodoende het verleden te kunnen reconstrueren. Op grond van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, in werking getreden per 1 september 2007, is het verplicht om voorafgaand aan grondverstorende werkzaamheden archeologisch onderzoek te doen. Daar komt nog bij dat vanaf 1 januari 2012 als gevolg van een wijziging in het Besluit Ruimtelijke Ordening bij ruimtelijke plannen rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden.
Het doel van al deze wetgeving is het vergroten van het historisch besef en de beleving van de gebruikers over hun woon- en werkomgeving. Met het inpassen van archeologische waarden in een plangebied wordt beoogd de cultuurhistorische waarde van een gebied te verhogen en de identiteit van een gebied te versterken.

Vrijwilligers plakken de scherven van archeologische vondsten aan elkaar.
Vrijwilligers plakken de scherven van archeologische vondsten aan elkaar. (Foto Jan Smit)

In oostelijk Westfriesland hebben zeven Westfriese gemeenten Archeologie West-Friesland in het leven geroepen. Deze instelling adviseert en ondersteunt en adviseert de aangesloten gemeenten op het gebied van archeologie.
Op zaterdag 25 oktober 2014 werd in de kerk in Berkhout de succesvolle open dag van Archeologie West-Friesland gehouden. Ik was onder de indruk van wat er allemaal te zien was. Mooi dat er zoveel publiek op af kwam. Na de opening door burgemeester Postmus van Koggenland werd de Steentijdkalender (ontdek de steentijd in West-Friesland) gepresenteerd, een uitgave van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De vroege steentijd liep tot 8800 voor Christus, de midden steentijd tot 5300 voor Christus en de late steentijd tot 2000 voor Christus. De kalender vertelt het verhaal van Cees, de steentijdman van de Mienakker die ongeveer 2500 voor Christus tussen Hoogwoud en Aartswoud geleefd moet hebben. Met fraaie afbeeldingen wordt een indruk gegeven van het leven en werken in de steentijd. Het is een mooi en leerzaam document voor de geïnteresseerde leek geworden.

Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland aan het woord.
Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland aan het woord. (Foto Marijke Smit)

Het Westfries Genootschap stelt zich onder meer ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van Westfriesland zo veel mogelijk te bewaren.
Uit de belangstelling voor de open dag van Archeologie West-Friesland blijkt dat er veel interesse is voor archeologie en de eigen omgeving.
Met ruim 2200 leden is het Westfries Genootschap een grote vereniging, maar uitbreiding van het aantal leden is voor de continuïteit van onze vereniging van groot belang.
Onze ledenwerfactie is een mooie gelegenheid voor niet-leden om voor een relatief gering bedrag lid te worden. Een lidmaatschap is ook een mooi cadeau voor de komende decembermaand.

Jan Smit

Gerian Helder-Dekker in gesprek met Jan Smit over archeologische vondsten.
Gerian Helder-Dekker in gesprek met Jan Smit over archeologische vondsten. (Foto Marijke Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.