Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Omringdijk » Verhaal v/d maand » 2012 » april

De omring

Kees Ruiter, Hoogkarspel

As ik, zô nou en den de woid uit gaan
Den loup ik veul de doik ers uit op heden
Dat machtig monument uit 't verleden
In stroid teugen de Zuierzee ontstaan
Deer buiten droift de welvaart, zô gezeid
De zulvervloot leit deerzô te anskouwen
An de binnenkant verdiend en overhouwen
En deur oôs voorgeslacht lang voorberoid.
De zee is al een eeuwighoid, bedwongen onderhand
Maar nooit genog is in die toid, bezongen nach 't land.

De westewind waait altoid om moin kop
En tovert glinstergolfies op 't water
Een koppel wilde eende roert 'r snater
Een leeuwrik zoekt 't fluitend hogerop.
Wat skeipewolkies graze in de lucht
En spiegele d'r oigen in de slôte
Wat skoleksters loupe op houge pôte
Een haas is voor wat erregs op de vlucht
De slôte, hier en deer een skuit, de akkers langs de kant
Die vruchtbaar, vette modderkluit, dat platte groene land.

Een hengelaar staat dromend op de wal
Hai staat, heel stiekempies in zoin gedachten
De wonderbare visvangst op te wachten
Weer van ie weet dat die nooit komme zal.
Een blauwe roiger vist 'r voor z'n broôd
Vangt moeiteloôs een paling en een possie
Begaffelt op z'n sloffe zô z'n kossie
En skarrelt nag wat verder in de sloôt.
Een kwiksteert, spreeuwe en petrois, van alles zien je gaan.
De ekster, koekoek en de sois, van overal vandaan.

Je ziene altoid bouwers op 't land
De arboid adelt altoid nag d'r loive
En lenigies-an groeie de bedroive
De hypetheke groeie navenant
D'r is een zoot veranderd iemeslest
Verkaveld werd de boel en demd, veul slôte
Dat ken moin nou en den pittig begrôte
Maar 't was niet voor niks,'t ging om best.
De bouwer werd 'r beter van, veranderd werd zoin land
En hai heb net as deuze man, z'n hart 'r an verpand.

En over land en water, waait dag en nacht de wind
En aait de groene velden as een vrind
De duizend mooie dinge die je nerges aars ooit vindt
Die je voor altoid an de polder bindt.

 

'Een haas is voor wat erregs op de vlucht'.
Uit het roim van Kees Ruiter: 'Een haas is voor wat erregs op de vlucht'. (Foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.