Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2011 » 7 december

Sinterklaas en De Gouw

Vorige week vierden we Sinterklaas met onze schrijversgroep in Langedijk. Het was weer gezellig: mooie rijmen, liederen en surprises. Ook in het West-Fries blijkt de rijmpiet een matjedor! Opvallend was dat de meeste teksten over de recessie gingen en dat alle cadeaus een basis hadden bestaande uit voedsel. Zelfs was er een overlevingspakket bij en daarnaast allerlei dozen met houdbare (en lekkere!) waar.
Voorafgaand aan de cadeautjesregen zongen we een lied op de wijs van Zie ginds komt de stoomboot. Een deel van tekst wil ik u niet onthouden.

En ondanks de krimp en 't lillijke weer
komt Sint met z'n Piete hier toch weer een keer.
In Spanje deer benne ze g'rust wel wat wend
ze werke d'r minder, zitte meer op 'r krent.
Maar wai hier in Holland, wai werke maar deur
we sweite en sjouwe met hoogrooie kleur.
Verdiene veul euro's, we benne ok roik
maar doen' we geniete hier achter de doik?
Dat Sint die zoit poinzend: ‘Mens, werke is goed
maar zit ok mooi an en gaan lekker op roet!
Veneivend is 't feist hier, ik breng spikkelaas
want crisis of zuinig: ík bloif Sunterklaas!’

Langs de weg staan producten te koop.
Langs de weg staan producten te koop.

Deze week heb ik me gebogen over het voorwoord voor de uitgave De Gouw te boek, geschiedenis van een West-Friese ruilverkaveling. In 1991 gaf het genootschap opdracht aan de stichting Projector om die, toen op handen zijnde, ruilverkaveling vast te leggen. Een werkgroep werd geformeerd en ging aan de slag. In de loop van twintig jaar volgden zij het hele proces en legden het vast in foto's en geschrift. Ook werden publicaties verzameld.
In 2012 zal de, voorlopig laatste, ruilverkaveling de Gouw worden afgerond. Dan zal ook het boek verschijnen waarin nauwgezet wordt beschreven wat er gebeurd is, hoe dat ging – onteigening versus vrijwillige grondruil, boerderijverplaatsing en aanleg wandel- en fietspaden – en wat de nieuwe rol werd van de natuur- en recreatieve belangen. Een groot aantal foto's, meestal genomen door Theo Mes en Netty Zander, verduidelijkt de veranderingen en de ontwikkelingen.
Een aanrader voor ieder die belangstelling heeft voor recente agrarische en landschappelijke geschiedschrijving. Voor inwoners van het ruilverkavelingsgebied, dat ligt in de gemeenten Medemblik, Opmeer en Koggenland, is deze uitgave natuurlijk een must!

Getuigen van de vruchtbare grond.
Getuigen van de vruchtbare grond.

De voorbereidingen voor de presentatie in Andijk van het boek Tuinbouw en zaadteelt, dat volgende week verschijnt, zijn in volle gang. Met deze uitgave sluit het genootschap het jaar feestelijk af, de Westfriese Historische Reeks heeft in 2011 een vliegende start gemaakt!
Maandag bezochten we het gebouw waarin het Saet & Cruytmuseum en het Poldermuseum het Grootslag zijn gevestigd. Een toepasselijker plaats voor de presentatie van een uitgave over zaadteelt en tuinbouw in oostelijk West-Friesland is er niet te bedenken. We zitten er midden tussen allerlei beeldmateriaal over zaad en planten en tussen tuindersgereedschap en een veldersboet.

De Gouw: een echt West-Fries gebied met veel groen.
De Gouw: een echt West-Fries gebied met veel groen.

Vrijdag pakken we de nieuwsbrief in alsook de nieuwjaarskaart voor onze vrijwilligers en relaties. Dat is een van de laatste klussen van het jaar.
Daarna even ademhalen en weer volle goede moed verder in 2012.

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

Veel oorspronkelijke waterlopen in het gebied zijn gehandhaafd.
Veel oorspronkelijke waterlopen in het gebied zijn gehandhaafd.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.