Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2011 » 7 juni

Bosmanmolen en Westfriese dienst

Een Bosmanmolen (foto 290 van het Westfrieslandspel). Een Bosmanmolen (foto 290 van het Westfrieslandspel).

Vroeger zag je er tientallen, nu worden ze steeds schaarser. De Bosmanmolentjes waren dé bemalers van de polders, eigenmachtig en goed op de wind stonden ze. In Wognum staat er nog één, wat verscholen achter bomen, want er is destijds een fruittuin aangelegd, precies voor zijn voeten (of moet ik zeggen: wieken?).
Het bestuur van de stichting De Cromme Leeck denkt erover dat ene molentje in ere te laten herstellen, meer op het zicht te zetten en het wellicht ook draaiende te maken. Daar zitten nog wel wat (financiële) haken en ogen aan, maar ik heb er persoonlijk alle vertrouwen in dat het rondkomt. Wie dit project wil sponsoren, melde zich bij mij!

Gistermiddag trad ik op in Bloemendaal. Het was een bijzonder optreden in een rusthuis voor eerwaarde zusters. Het huis staat in een prachtige bosrijke omgeving. 'Vertel je verhalen maar in het Nederlands!', was me gezegd. Ik zocht enkele Nederlandse verhalen op en oefende om de West-Friese teksten simultaan in het ABN voor te lezen/dragen. Dat lukte vrij goed, maar sommige gedichten zitten 'West-Fries verankerd' in mijn gedachten. Ik vroeg dus aan de zusters of die 'roime' in het West-Fries mochten. Dat was goed en iedereen begreep de inhoud. Uit gesprekken in de pauze en na afloop bleek trouwens dat veel zusters op de een of andere manier een band met West-Friesland hadden.

Zondag werd er in Opperdoes een kerkdienst gehouden in het dialect van dat dorp. Dat lijkt op het West-Fries maar heeft toch een aantal 'eigen'aardigheden. Niettemin is het voor iedereen goed te verstaan. Het thema was 'Meer as 't gewône' en alles wat er gezegd en gezongen werd, was in het Opperdoes vertaald. Onze vice-voorzitter Jan Smit hield een Overdinking met wijze woorden en uitleg om over na te denken. Eén van de hoogtepunten was de samenspraak tussen twee kinderen, die ging over een pestkop en wat je daar tegen (of mee) kan doen. Samen met de mensen in de kerk zongen ze blijmoedig (op de melodie van He's got the whole world in His hands): Je moete meer doen as gewoôn.

Het was kermis in Wognum van 2 tot en met 5 juni. Op Hemelvaarstdag werd er ook een braderie gehouden. Sommige mensen die aan de route van deze braderie wonen, hadden tafels aan de weg gezet met te verkopen spullen erop. In de Raadhuisstraat stonden dozen met boeken en lp's. Daar vond ik een oud boek getiteld Boerenvolk, een Westfrieschen roman, geschreven door Jac. Broersen. In één dag had ik het uit. Lange uitweidingen over het land en het volk en daar tussen door streekroman-verhalen over stugge boeren, ongelukkige dochters, schoonzonen die niet willen deugen, strijd tussen vaders en zonen en ten slotte de kleinzoon die weer met een schone lei op de 'plaas' begint. Ik wil u de laatste zinnen meegeven, als een apotheose met een belofte. 'Een dan - dan is er het werk. Dan is er het land, dat zijn roepstem hooren laat, of de zon er haar verzengende stralen op neerzendt of dat de herfststormen er over loeien.
Het land, dat oproept tot den arbeid, elken dag weer en elk jaar opnieuw, van generatie op generatie. Het land, waarover zich de ruggen krommen en waarmee het volk één is. Het land, dat was, dat is en dat wezen zal.'

Kaft van het boek Boerenvolk.
Kaft van het boek Boerenvolk.

Aanstaande vrijdag wordt het tweede boek gepresenteerd in de nieuwe Westfriese Historische Reeks. Het is getiteld 'Veehouderij' en de auteur is Kees van der Wiel. Tijdens het lezen van Boerenvolk, dat speelt in de periode die ook Kees behandelt, dacht ik na over de werkers van deze streek, over de goede en de slechte tijden en de vele verhalen die er bestaan over de veehouders en hun boerderijen. Onlosmakelijk verbonden met het land, letterlijk de grond van hun bestaan.

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.