Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2011 » 12 april

Muziek binnen en buiten

Allereerst wil ik even schrijven hoeveel genoegen ik zondag en gister beleefde aan de concerten van het Noord-Hollands Ouderen Orkest. Ik mag deze concerten presenteren en dat doe ik met plezier. Honderd ouderen spelen daar met veel inzet de mooiste melodieën. Ze brengen een afwisselend programma met werk van onder meer Strauss, Brahms en Saint Saëns, maar ook met modernere nummers, zoals een Frank Sinatra Hitmedley en Mac Arthur Park van Jim Webb. Aanstaande zondag is het derde concert, in Het Park, aanvang 11.30 uur. Ik heb er nu al zin in!

Tulpenvelden brengen kleur in West-Friesland.
Tulpenvelden brengen kleur in West-Friesland, zoals hier tussen de Rijndijk en de Grote Zomerdijk.

Woensdag 6 april stonden veel, misschien wel alle, molens in West-Friesland en de Zijpe de rouwstand. Op die dag werd afscheid genomen van Koos Groot, oprichter van de stichting De Zijper Molens en mede-oprichter van de stichting De Westfriese Molens. Koos werd herdacht met veel goede en waarderende woorden. Hij heeft veel voor Hoorn en voor West-Friesland betekend.

Dinsdag vergaderden we met de commissie educatie en organisatie. We zetten de puntjes op de i voor de voorjaarsstreekmiddag, u leest hierover in 't nieuwe Vierkant. Ook bespraken we met leden van de commissie Kap en Dek de najaarsstreekmiddag van 5 november. Dat belooft een grootse middag te worden met een show in de Noorderkerk in Hoorn onder de noemer: Kostuum te kijk. Veel voorbereiding gaat hieraan vooraf, dus we beginnen op tijd. Ook het programma van de Westfriezendag kwam aan de orde. Het thema wordt: agrarisch.

Droogte in de Baarsdorpermeer, dus er wordt beregend.
Droogte in de Baarsdorpermeer, dus er wordt beregend.

De tweede vergadering met de Bouwhistorische commissie vond vrijdag plaats. In onze bestuursvergadering van woensdag is deze commissie formeel opgericht. Nu is het zaak goed te bedenken hoe de aanpak zal zijn om het doel te verwezenlijken. Competente leden zitten er in deze nieuwe commissie, uit oostelijk én westelijk West-Friesland. Zij willen waardevolle bouwkundige objecten, die met sloop of ingrijpende verbouwing bedreigd worden, vastleggen in hun oorspronkelijke staat. Dat gebeurt door middel van het tekenen van plattegronden en het maken van beschrijvingen en foto's. Deze gegevens worden op schrift en digitaal opgeslagen, zodat ze later wellicht kunnen dienen voor onderzoek. Maar in ieder geval is het pand met zijn bijzondere details vastgelegd.

Nieuw leven op de zonnige 11e april 2011.
Nieuw leven op de zonnige 11e april 2011.

Vastleggen - dat is ook de bedoeling bij het project Vrouwen in West-Friesland, de geschiedenis van West-Friese vrouwen in de 20e eeuw. Met de schrijfsters die zich bereid verklaarden om mee te werken aan dit project kwamen we zaterdag bij elkaar in het Westfries Archief. De stichting Vrienden van het WFA is trekker van het project. Er heerste een goede en constructieve sfeer, men heeft er zin in. Maar ook beseffen we hoe omvangrijk dit onderwerp is. Hoe je te beperken en welke hoofdlijnen hou je aan - dat zal een moeilijke hobbel zijn.

Van muziek binnen naar muziek buiten. Het voorjaar is nu echt losgebarsten: bomen in bloei, gras dat de grond uitschiet, jong leven en vogelgezang getuigen hiervan. Tulpen kleuren West-Friesland op allerlei verrassende plaatsen. En je ziet mensen in het land, zij lopen door de bollenvelden te 'ziekzoeken'. Vanwege de droogte wordt er ook al beregend. Ja: allegaar leven op 't land!

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.