Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2011 » 15 februari

Vrouwen in West-Friesland

Vrouwen in West-Friesland is de titel van een nieuw project dat op stapel staat. Geen initiatief van het Westfries Genootschap, maar van de stichting Vrienden van het Westfries Museum. De bedoeling is het beschrijven van de geschiedenis van vrouwen in oostelijk West-Friesland in de periode 1900-2000.

West-Friese vrouwen.
West-Friese vrouwen (bron: Westfrieslandspel).

Er zijn al enkele vergaderingen aan gewijd en momenteel is de redactie, waar ik deel van uitmaak, bezig auteurs te zoeken. De drie mensen die ik gebeld heb, reageerden enthousiast, dus dat geeft de burger moed. Doel is een publicatie met ongeveer negen hoofdstukken, onderwerpen zijn onder meer:
vrouw en gezin, vrouw en kunst, vrouw en werk, vrouw en bestuur. Wanneer je over zo'n onderwerp nadenkt, besef je dat je alleen daarover al een boek zou kunnen schrijven. Het zal misschien nog het moeilijkste worden om zaken kort en krachtig te beschrijven. Maar: een nieuwe uitdaging ligt klaar!

Vrijdag voltrok ik voor het eerst een huwelijk in het nieuwe gemeentehuis van Medemblik, in het voormalige DSB-gebouw. Een fraaie entourage: een hoge zaal met veel glas, ingericht in een prachtige kleurstelling. Daarbij een vrolijk bruidspaar en een dito gezelschap, wat wil je nog meer?

Zaterdag was er een bijeenkomst in het Huis van Oud met mensen van historische clubs, die werken met het ZCBS, het Zijper Collectie Beheer Systeem. Dat is een computerprogramma, ontwikkeld voor het Zijper Museum, waarmee foto's, schenkingen en andere zaken opgeslagen worden en, via de website, makkelijk op te roepen zijn voor belangstellenden. Het systeem is overgenomen door musea en verenigingen/stichtingen. Regelmatig komen de mensen die ermee werken bijeen om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte gebracht te worden van de nieuwste mogelijkheden en toepassingen. Ook de stichting De Cromme Leeck werkt met dit systeem, vandaar dat de bijeenkomst dit keer in het Huis van Oud gehouden werd. Ik mocht de deelnemers verwelkomen en bleef daarna enige tijd luisteren. Ik raakte onder de indruk van de manier van werken en vooral ook van het enthousiasme van de initiatiefnemer Gerard van Nes.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de jaarboeken. Ik zal me straks buigen over het voorwoord voor West-Friesland Oud & Nieuw. Afgelopen week vergaderden we met de redactie voor het laatst over het jaarboek van De Cromme Leeck. Vrijwel alle artikelen zijn binnen, nu is het de taak van de samensteller om er een mooi geheel van te maken. Dan volgt de drukproef en de eindcorrectie.
Ja, en dan slaakt iedereen een zucht van verlichting wanneer de dozen met boeken bezorgd worden en alles blijkt naar wens te zijn verlopen.
Maar zover is het nog lang niet...
Dus: aan het werk!

In boeken staat veel informatie over de historie van West-Friesland. Veel van die uitgaven zijn in te zien op deze website. Klik op: Westfries Genootschap, knop: Archivering . U ziet een schat aan artikelen uit diverse publicaties. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle delen van Ach lieve tijd West-Friesland toegevoegd te krijgen! Chris Kistemaker heeft alle teksten al ingescand. Er wordt nu geprobeeerd om de (digitale?) afbeeldingen te achterhalen.

Voorkant van Ach Lieve Tijd West-Friesland, 3.
Voorkant van Ach Lieve Tijd West-Friesland, 3.

Tekst Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.