Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2011 » 1 februari

Afronden en in gang zetten

Projecten worden afgerond, initiatieven worden in gang gezet.
Dat gegeven trof mij de afgelopen weken.

Op vrijdag 21 januari presenteerden het Westfries Genootschap, de commissie Geschiedschrijving en uitgeverij Waanders het eerste boek in de nieuwe Westfriese Historische Reeks. Dit eerste deel is geschreven door Maarten Timmer, deskundige bij uitstek wanneer het gaat over de historie van de bloembollenteelt. De presentatie vond plaats op een passende locatie: de Proeftuin in Zwaagdijk-Oost. Met het Bollenboek is de trend gezet, de uitvoering en vormgeving is maatgevend voor alle volgende boeken in de serie.

Dit boek is dus afgerond, maar deel 1 en 2 staan in de startblokken. Het tweede deel zal gaan over veehouderij en het derde over tuinbouw en zaadteelt. Het streven is om deze delen nog in 2011 uit te geven.

Ook het provinciale project Oneindig Noord-Holland is in gang gezet. Onder meer met een bijlage bij het NHD en een tv-serie op TVNH (maandag 17.30 uur). Wat gaat het WFG doen? Haken we aan bij de website van ONH, zetten we er verhalen op over historie en cultuur, verwijzen we naar onze eigen site? Heeft het project draagvlak en toekomst? Over al deze vragen bogen we ons woensdag samen met ONH-regiocorrespondent Frans Diederik. In de bestuursvergadering die deze week gehouden wordt, besluiten we hier waarschijnlijk over.

Een kijkje in het interieur van de museummolen in de Schermer.
Een kijkje in het interieur van de museummolen in de Schermer.

Een ander project is de tentoonstelling in het Huis van Oud, die de komende zomer zal draaien. Het thema is: molens en landkaarten. Vorige week dus al een kort bezoek gebracht aan de museummolen in de Schermer. Duidelijke film, mooie ontvangstruimte met expositie en natuurlijk een molen die te bezichtigen is. Beladen met kaarten, een dvd en een modelmolentje keerden we huiswaarts.

 De ontvangst- en expositieruimte bij de museummolen.
De ontvangst- en expositieruimte bij de molen, op de wand staat het zeeniveau aangegeven.

Ook is er weer een nieuw kloin klassie van West-Friese schrijvers begonnen. Vorige week kwamen de aspirant-Siem de Haanen en Nel van Larens voor het eerst bij ons thuis. Gelukkig zeker twee mensen erbij die nog gewoôn West-Fries praten. De anderen kunnen dat ook, maar spreken vaker Nederlands. Goede vraag van één van de cursisten: 'Denk je in het Nederlands of in het West-Fries?' De aangesprokene moest hier eerst eens goed over prakkizeren en antwoordde toen: 'In 't West-Fries!' En kijk: dat scheelt!

Een ander plan waar ik aan meewerk, is het initiatief van de stichting Vrienden van het Westfries Archief om een publicatie te verzorgen over het onderwerp Vrouwen in West-Friesland. Het gaat daarbij om allerlei facetten: vrouw en gezin, vrouw en werk, vrouw en bestuur e.d. in de vorige eeuw. Afgelopen week vergaderden we en werd één en ander weer concreter.

Ten slotte een project dat afgerond is: de vijftien delen van West-Friesland toen en nu. Een succesvolle reeks van kleurrijke boekjes, die door velen gekocht zijn. Nog volop te koop trouwens in de boekhandel en ook te bestellen bij uitgeverij Waanders.

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.