Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2010 » 24 oktober

Een week lang land en water

De Week van de Geschiedenis is weer voorbij. Gelukkig, zou ik bijna zeggen, nu op zondagavond 24 oktober: drie lezingen, een weekend, twee tentoonstellingen en een wandeling verder. Het thema land en water is voor mij persoonlijk meer dan voldoende uitgediept.

Uil: beeldhouwwerk van Koos Kenter. Uil: beeldhouwwerk van Koos Kenter op het grasveld bij het museum Huis van Oud.

Zowel het genootschap als mijn andere club De Cromme Leeck hadden deze week activiteiten georganiseerd. Daartussendoor ben ik met Netty Zander en Gerian Helder naar de tentoonstelling Vaar-wel Edam geweest. Een expositie in het Edams Museum van topstukken uit het waterschapsverleden van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen, ingericht ter gelegenheid van de verhuizing van het Hoogheemraadschap naar Heerhugowaard. Een mooie collectie van serviesgoed, kaarten, hensbekers, bodebussen en andere bezienswaardigheden waren te bewonderen. Een waardig afscheid na meer dan 400 jaar Hoogheemraadschap in Edam.

Twee pentekeningen van Lida Ooyevaar-Molenaar.
Twee pentekeningen van Lida Ooyevaar-Molenaar in de stal bij het museum.

De lezingen die het genootschap organiseerde, werden goed bezocht en waren beide zeer interessant. Op zondag 17 oktober vertelde archeoloog Michiel Bartels in Wadway over het archeologisch onderzoek van de Westfriese Omringdijk en over vondsten in het water in de buurt van die dijk. Vanmiddag hield historicus Diederik Aten in Schagen een lezing over de Noordzee-kust door de eeuwen heen. De titel 'De kust gaat terug' liet weinig aan de verbeelding van de luisteraars over. Kaarten vertelden de geschiedenis van de wijkende kustlijn, oude prenten en foto's lieten de gevolgen hiervan duidelijk zien.

Bij De Cromme Leeck verhaalde Jan de Bruin van het Westfries Archief vrijdagavond in Wognum over polders en dijken, waterschappen en bestuur. In deze lezing kwam de strijd tegen het water binnen en buiten oostelijk West-Friesland aan bod. Ook hier veel belangstelling en een geboeid luisterend publiek.

Een kleine tentoonstelling van kaarten in het gebouw van het Hoogheemraadschap in Zwaagdijk-West.
Een kleine tentoonstelling van kaarten in het gebouw van het Hoogheemraadschap
in Zwaagdijk-West in het kader van het thema Land en Water.

Vorig weekend was er in het museum Huis van Oud een kunsttentoonstelling met als thema Land en water. Vandaag kon men onder leiding van gidsen wandelen langs de Kromme Leek. De start was bij het gebouw van het Hoogheemraadschap in Zwaagdijk West. Daar hadden we gister een kleine expositie ingericht van oud en nieuwer kaartmateriaal plus archeologische vondsten van Sjaak Jong. Er hebben 110 mensen gelopen langs de oevers van de Leek, gelukkig was het de meeste tijd droog. Een zeer geslaagde middag!

Het thema van dit jaar Land en water leende zich natuurlijk bij uitstek voor ons gebied. Ik lees op de website dat het thema voor volgend jaar Ik en wij is. Met als tussenzin: wat geeft je het gevoel dat je Nederlander bent? Niet zo'n heel duidelijk thema, vind ik. Ook is het plan om de week van de geschiedenis uit te breiden tot de maand van de geschiedenis. Of dat zo handig is, betwijfel ik ook, maar wie weet. De week van 2010 was in ieder geval voor het genootschap en de Cromme Leeck een succes!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.