Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2010 » 17 maart

Aurora en kermisborrel

Mevrouw Klaver-Ursem bij de opening van de tentoonstelling in 't Kerkhuys. Mevrouw Klaver-Ursem bij de opening van de tentoonstelling in 't Kerkhuys. Zij verzamelde veel materiaal van de zuivelfabriek.

Twee tentoonstellingen over twee echt West-Friese zaken. Ik bezocht beide het afgelopen weekend. Zaterdagochtend opende wethouder Elly Deutekom van de gemeente Opmeer de expositie over de zuivelfabriek Aurora. Foto's, attributen en geschriften waren opgesteld in 't Kerkhuys, op korte afstand van de plaats waar ooit de imposante fabriek stond. Honderden mensen hebben er gewerkt. En velen van hen ontmoetten elkaar deze dagen.


Kaas was één van de producten van Aurora. Kaas was één van de producten van Aurora.
De tentoonstelling was een initiatief van mevrouw Klaver-Ursem, die veel verzameld heeft betreffende Aurora. De vraag is wat er nu gebeurt met al het materiaal. Misschien een goede gedachte om de zomerexpositie van het West-Frisia museum (Hoogwoud) van 2013 te wijden aan de Opmeerse zuivelfabriek? Dan is het honderd jaar geleden dat de oprichtingsakte getekend werd. En de vader van Adriaan Donker hoorde bij die oprichters. Twee mooie aanknopingspunten voor een herinneringstentoonstelling.Reclame voor de tentoonstelling van de zuivelfabriek Aurora.
Reclame voor de tentoonstelling van de zuivelfabriek Aurora bij het oude raadhuisje in Spanbroek.

Van heel andere orde is de expositie De Kermisborrel in het Westfries Museum. Hier wordt een typisch West-Fries fenomeen getoond met foto's en een aantal attributen (onder meer de pot (voor het te doneren geld), plastic bord en bestek, aankondigingen, verkeersborden en een complete mini-kermis). De opening werd verricht op zaterdagmiddag 13 maart door Aad Vlaar, voormalig burgemeester in het West-Friese. Tot mijn verrassing zorgde Oôs Joôs voor de muzikale omlijsting. Geopend werd met het toepasselijke nummer 'Bier en swere sjek', maar ook de rustigere nummers 'Snaaibônetoid' en 'Prut an me leerze' kwamen langs. Prachtige foto's van Eddy Bosland van kermisborrels in heel West-Friesland. Foto's van voor, tijdens en na het festijn. De fotograaf wilde vooral het sociale gebeuren vastleggen en had, naar eigen zeggen, geen ongeregeldheden meegemaakt.

Veel attributen herinneren aan Aurora.
Veel attributen herinneren aan Aurora.

Aad Vlaar besteedde in zijn openingswoord wel aandacht aan die ongeregeldheden. Als burgemeester en handhaver van de openbare orde had hij een andere kijk op het fenomeen kermisborrel. Laten we het er maar op houden dat het uitgangspunt van deze borrels 'saamhorigheid, plezier en lekker feest vieren' is. Dat sommige mensen geen maat weten te houden, is heel jammer, maar waarschijnlijk nooit helemaal te voorkomen.

De groep Oôs Joôs. De groep Oôs Joôs zorgde voor de juiste sfeer bij de opening van de tentoonstelling over kermisborrels in het Westfries Museum.

Vanochtend (woensdag) bogen we ons over de nieuwe folder voor het genootschap. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Welke tekst en welke foto's komen erop? Hoe is de lay-out? Vooralsnog zijn er alvast weer tweehonderd flyers besteld. Een klein formaat met alleen de belangrijkste informatie over het genootschap. Deelt makkelijk uit en onze naam komt op die manier weer onder de aandacht van de mensen. Aanstaande zaterdag delen we ze uit tijdens de eerste Noord-Hollandse dialectendag in Obdam.

Maandag een gesprek over de uitgave van een kinderboek met historische verhalen, die zich af spelen rond de Omringdijk. Bestemd voor de leeftijd 8-12 jaar. Na elk verhaal volgt extra informatie, bijvoorbeeld over de tijd waarin het verhaal speelt. Ik hoop van harte dat het een mooi boek wordt, dat zijn weg zal vinden onder de kinderen van West-Friesland.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.