Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2010 » 6 januari

Zorg en hoop

Waar lopen we naar toe in 2010? Waar lopen we naar toe in 2010?

'Zorg en hoop' stond er op de twee palen bij het pad van de boerderij van de vriendin uit mijn jeugd. Op de ene paal 'zorg' en op de andere paal 'hoop'. Daar reed je dan tussendoor. Symbolisch voor een mensenleven dat ook laveert tussen zorg en hoop.

Zorg heb ik. Met name over West-Friesland. En velen delen die zorg met mij. Dat viel mij op bij het lezen van de wensen op de Deurgeefkaarten. Zoveel keer het woord 'behoud' en de zinsnede 'laat het zo blijven'. Maar zo blijft het niet. Dat kan ook niet, want het leven draait door, staat niet stil, veranderingen zijn van alle tijden - alles stroomt.


De Baarsdorpermeer.
De Baarsdorpermeer.

Maar toch: zijn we zo verontrust omdat die veranderingen de laatste veertig jaar wel heel hard gaan? Tijdens de nieuwjaarsrecepties die deze week in veel gemeentes worden gehouden, spreken de burgemeesters over 'vooruitgang', over 'groei' en 'gerealiseerde nieuwbouw'. Nooit hoor ik over het behoud van een beeldbepalende stolp, over de bereidheid om de open plekken in de dorpen te laten bestaan. Wel gelukkig over uitbreiding van wandel- en fietspaden en vaarroutes. Maar de mensen die daarover wandelen, fietsen of varen willen ook genieten van het landschap, van de piramidevormige daken van prachtige boerderijen, van sloten met wilgen ernaast. Dat typische West-Friese silhouet raakt meer en meer in de knel. Boomgaarden verdwijnen, oude stolpen worden gesloopt. Oud, te slecht, niets meer aan te redden.

Langs de Rijndijk. Langs de Rijndijk.

Van stolpenkenner en -beschrijver Jaap de Wit kreeg ik door hem geschreven artikelen toegestuurd die onlangs verschenen in de Schager Courant. De kop boven één artikel luidt: Historische stolp Het Hoekhuis in amper twee dagen gesloopt. Het betreft een markante stolp in Eenigenburg. Minutieus beschrijft De Wit hoe deze boerderij was opgebouwd. Ook maakte hij twee tekeningen: een plattegrond en een dwarsdoorsnede. De stolp dateerde uit de 18de eeuw en werd op 10 augustus 2009 gesloopt. 'Herbouw van de ondoelmatig geworden en door de tand des tijds vervallen stolp was voor de eigenaren economisch onverantwoord', schrijft De Wit. En hij vervolgt: 'Met het verlies van deze en de verbrande boerderij aan de Lageweg in Schagen binnen enkele weken, loopt het boerderijenbestand in de regio wel erg hard terug. Een hint aan de plaatselijke overheden en de eigenaren zuinig te zijn op hetgeen er nog is.' Uitstekend dat Jaap de Wit deze gesloopte boerderij en vele andere rondom Schagen zo nauwkeurig omschrijft en tekent. Zo blijven historische bouwgegevens in ieder geval bewaard.

Noordermeer Noordermeer.

Gisterochtend hadden Stan Nuveen en ik een gesprek met Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog van Hoorn. Ook hij sprak zijn zorgen uit over de teloorgang van allerlei historische zaken in onze regio. Niet alleen onder de grond en onder water, maar ook gebouwen en landschappelijke elementen. Een voorstel was om een bouwhistorische werkgroep op te richten die zich richt op de historische gebouwen in het buitengebied. De leden van zo'n werkgroep doen onderzoek naar wat niet behouden kan worden, zij leggen vast, meten en tekenen. Net als Jaap de Wit in Schagen en net als Henk Komen gedaan heeft met de boerderijen in Heerhugowaard. Dat zou alvast één ding zijn. En draagvlak is er zeker. Wie ziet hier brood/heil/werk in? Meldt u zich maar bij mij aan!

Op de andere paal bij de boerderij van mijn vriendin stond 'hoop'. Ik weet trouwens niet of die palen er nog staan, de boerderij in ieder geval wel. Zou het pad te nauw zijn voor de grote nieuwe machines van deze tijd? En zijn de palen daarom al lang weggehaald?

Het land en de boerderij van Nico Vriend aan de Zomerdijk.
Het land en de boerderij van Nico Vriend aan de Zomerdijk.

Maar 'hoop' blijft. Want zonder hoop is er geen leven. Hoop heb ik altijd, want de veerkracht van mensen is groot en de tijdgeest zet dingen in gang. Oog hebben en krijgen voor alles wat waardevol is en waard om te behouden, dat is (nog altijd) noodzakelijk en ook een taak voor ons genootschap. Let op, mensen, kijk uit, wees zuinig op wat er nog is!

De sneeuw van de afgelopen weken dekte West-Friesland toe met een zachte witte deken en maakte het land tot een sprookjesparadijs. Een paar hoopvolle foto's genomen op zondag 3 januari in de buurt van Wognum. Ik wens u allen veel hoop toe en weinig zorgen in 2010.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.