Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2009 » 7 juli

Van greêuwe urte en zoeken naar de dijk

Hard gewerkt is er door velen om de jaarboeken in te pakken (samen met 't Vierkant en twee inlegvellen over de Westfriezendag) en te bezorgen. Een gestroomlijnd samenspel dat al ver van tevoren in gang gezet is en dat de apotheose beleefde op woensdag 1 juli. Dankzij onze secretariaatsmedewerkster Corina liep vrijwel alles van een leien dakje. Ook vrijwilliger Cees Morit heeft de afgelopen weken een grote steen bijgedragen. Dank daarvoor!

Enthousiaste inpakkers in Zuid-Scharwoude. Er wordt hard gewerkt door enthousiaste inpakkers in Zuid-Scharwoude.

Al voor negen uur hing Corina de genootschapsvlag op bij de ingang van het erf van Guda en Pieter de Boer in Zuid-Scharwoude. Daar in de grote schuur zijn we ieder jaar weer welkom om boeken in te pakken. Tafels en stoelen werden klaargezet, enveloppen en boeken uitgedeeld, Vierkanten en vellen verdeeld en... werken maar. Barbara Donker verzorgde op een prima manier de catering.
Bijna dertig mensen hielpen mee, een ongekend groot aantal. Van negen uur tot na twaalven waren zij bezig. Daarna aten we gezamenlijk en al snel kwamen de eerste ophalers voorrijden. Langzamerhand vonden alle boeken hun weg door West-Friesland en daarbuiten. Donderdag al hoorde ik dat sommige leden diezelfde dag hun boek al in huis hadden! Best gaan!

Die bewuste donderdag (2 juli) was de openingsdag van de Schager markt. Dat houdt onder meer in dat we uitgenodigd worden voor de maaltijd in de grote zaal van Markt 15. Daar zaten die warme donderdag tientallen mensen aan de 'éénbordsmaaltijd': alle gerechten in één bord. Het betrof vier gangen: groentesoep, greêuwe urte met rezoine en butter, roist met krente en griesmeêlpudding met bessepent toe. Noh, merakel lekker allegaar!

Miss West-Friese markt Bregt Buishand op de sjees in de optocht. Miss West-Friese markt Bregt Buishand op de sjees in de optocht.

Bregtje Buishand uit Enkhuizen zat voor het eerst bij Simon Kroone op de sjees. Met een prachtig boeket reden zij samen vooraan in de optocht. Bregt is gekozen tot Miss West-Friese folklore en die rol vervult ze met verve.

Tijdens de maaltijd hield de burgemeester van Schagen de heer Westerink een toespraak. Hierin stond hij stil bij allerlei zaken die met de West-Friese identiteit te maken hebben. Het dialect onder andere en ook de kermis. Vorige week had ik hem (op het terras voor De Posthoorn) verteld over de spouwers die ik toen gekocht had op de Schager kermis. Met veel plezier herhaalde Westerink mijn woorden en hij bood me tot mijn verrassing een nieuwe zak spouwers aan! Leuk gebaar! Ik bedankte hem met een roimpie over 'Zweve'.

Na de maaltijd hebben we genoten van het optreden van het koor 't Scheepstuyg uit Schagen. Mooi in het zonnetje op het terras zitten en luisteren naar de vrolijke, en soms wat droeve, liederen van de heren zangers.

't Scheepstuyg treedt op aan de voet van de kerk in Schagen.
't Scheepstuyg treedt op aan de voet van de kerk in Schagen.

Vrijdag de bijeenkomst in de hervormde kerk van Wognum vanwege de plaatsing van de gedenksteen op de grafzerk van onze eerste voorzitter G. C. van Balen Blanken. Een waardige plechtigheid met een groot aantal genodigden. Bijzonder was de aanwezigheid van Outjert Visser (84). Hij had als enige van de aanwezigen de heer Van Balen Blanken nog gekend en was zelfs op diens begrafenis geweest (zeventig jaar geleden). Visser: 'Ik heb alle voorzitters van het genootschap persoonlijk gekend!'

Outjert Visser in gesprek met voorzitster Ina Broekhuizen-Slot. Outjert Visser in gesprek met voorzitster Ina Broekhuizen-Slot.

Zaterdag meegewerkt aan een project van de Karavaan. In een caravan zat die dag, van zonsopgang tot zonsondergang, theatermaker Rieks Swarte uit Haarlem. De caravan stond bij de Nieuwburcht in Oudorp, aan de Munnikenweg. Een heel oude plaats dus. Rieks kreeg gedurende de dag bezoek van een aantal, hem onbekende, personen die een uur lang met hem praatten over West-Friesland en over de Omringdijk. We hadden samen een genoeglijk gesprek, waarin ik o.a. vertelde over mijn voorwoord in 't Vierkant over 'verbeelding van de historie'. Op verzoek van de cameraman, die alles op film vastlegde, gingen Rieks en ik op zoek naar de Westfriese dijk. Die vonden we terug in de Frieseweg: een duidelijk hoger gelegen weg die door Oudorp slingert. Mooi om zo al pratend door het oude land te wandelen.

De caravan van theatermaker Rieks Swarte. In en rond deze caravan bracht theatermaker Rieks Swarte een dag door om inspiratie op te doen voor een toneelstuk dat volgend jaar opgevoerd wordt bij de manifestatie De Karavaan.

Donderdag is de opening van de Karavaan in Schellinkhout. Zaterdag a.s. om 15 uur de opening van onze tentoonstelling in het Westfries Museum! Zondag een West-Fries optreden op de dars in de monumentale boerderij van Gerda Govers in Oterleek (vanaf 12 uur)! Iedereen van harte welkom! 's Avonds een West-Friese kerkdienst in de gereformeerde kerk in Andijk (19 uur). Ook daar welkom!

Zie met betrekking tot het inpakken van het jaarboek 2009 ook de rubriek NIEUWS.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.