Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2009 » 15 juni

Een prachtprois!

Vrijdag is er een kleine markt in Wognum in het winkelcentrum: vier kramen staan er, maar die brengen wel de nodige reuring. Wekelijks kom ik bij de notenboer. Zo ook afgelopen vrijdag. Paul begroette me met een vrolijk: 'Hé miss Pannekeet!'

Ik lachte en vertelde van de prijs, de Jan Pannekeetprijs die ik woensdagavond, uit handen van Jans dochter Carry, kreeg. Na mooie en ontroerende woorden, na een verrassende binnenkomst halverwege de avond van onze kinderen, bestuursleden van genootschap en Cromme Leeck en van mevrouw Pannekeet en Carry.
Toen zij binnen kwamen lopen in de zaal van De Vriendschap in Wadway, waar de jaarlijkse bijeenkomst van Creatief Westfries werd gehouden, wist ik het zeker. Voor m'n redactiewerk voor Skroivendevort (gedurende 20 jaar) zou ik de Jan Pannekeetprijs krijgen. En dat gebeurde ook. Een fraaie oorkonde, een geldbedrag, bloemen en veel gelukwensen naderhand. Kaartjes en berichtjes via de mail stroomden binnen. Dank allemaal!

Carry Pannekeet leest de tekst op de oorkonde voor.
Carry Pannekeet leest de tekst op de oorkonde voor.

Ik ben erg vereerd met de prijs (ik ben d'r groôsk op) en zie het als een waardering voor al het werk gedurende al die jaren. En dat werk stopt nog niet. Wel nee, daar is het veel te leuk voor! Aspirant schrijvers op weg helpen, teksten schrijven, corrigeren, nadenken over creatieve manieren om het West-Fries te gebruiken - dat zal ik hopelijk nog lang mogen doen!

Dinsdag luisterde ik naar twee mensen die zich ook sterk verbonden weten met hun dialect: ze schrijven erin - verhalen, gedichten en liedjes - ze dragen voor en zingen. Beiden traden op ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Aris Bouwens. In zijn café De Toekomst bood Aris zijn gasten een optreden aan van deze twee mannen: Johan Feenstra uit Stellingwerf (Z.O. Friesland) en Adrie Oosterling uit Groede (Zeeuws Vlaanderen). Zij lieten horen dat je in iedere taal, hoe klein ook, alle dingen kunt vertellen: humor, maar ook ernst en ontroerende gebeurtenissen. En: beide dialecten waren prima te verstaan, hoe verschillend ook!

Aan het begin van de week hadden we bestuursvergadering. We bespraken de definitieve versie van het reglement voor de commissies en de wijzigingen die we willen aanbrengen in onze statuten. Ingrijpende zaken, waar goed over nagedacht en gesproken is. We keken alvast vooruit naar de Westfriezendag en de streekmiddag en alle bijeenkomsten in de komende weken.
Woensdag een goed gesprek met Cécile Koenjer van het Westfries Museum over onze jubileumtentoonstelling. De opening vindt plaats in de Oosterkerk op zaterdagmiddag 11 juli. Dan worden ook de prijswinnaars van de schilderwedstrijd bekend gemaakt. Ruim 70 personen hebben werk ingestuurd, meestal twee of drie werkstukken, dus de jury krijgt het nog moeilijk!

Tijdens de bestuursvergadering werd, op voorstel van Joop van Diepen, gediscussieerd over de schrijfwijze van West-Friesland. Joop is, samen met anderen, een groot voorstander van het schrijven van Westfriesland (aan elkaar dus). Hij verdedigde dit met verve. Daartegenover staat dat West-Friesland de officiële schrijfwijze is. Maar, zegt Joop, wij vrije West-Friezen of Westfriezen hoeven ons daar toch niks van aan te trekken. Hij zal een voorstel schrijven voor de volgende vergadering. Een veelbewogen week al met al en ook een zeer gedenkwaardige week!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.