Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 15 januari

De ruimte in West-Friesland

De ruimte in West-Friesland, de grote veranderingen economisch en landschappelijk laten me nog niet los na de vorige Binnendijks. Ook op de vergadering van het dagelijks bestuur vorige week kwamen deze en andere zaken ter sprake. Er was een extra vergadering belegd over het beleidsplan van het genootschap voor de komende jaren. Drie, vier jaar vooruit kijken en de verwachte ontwikkelingen en plannen op papier zetten en voor het eerste jaar een concreet actieplan opstellen dat is het uitgangspunt.
Secretaris Stan Nuveen had een opzet gemaakt en daar praatten we over. Ook keken we naar het concept-beleidsplan uit 1993. Toen is er door het algemeen bestuur voor gekozen om een meer actief beleid te voeren, dat te kenmerken is als ‘beheren en ontwikkelen’. Consequenties daaruit waren ondermeer : vaker beraden over politieke keuzes en een actieve rol spelen in de beïnvloeding van de achterban (rol van belangenorganisatie).
Na vijftien jaar is het goed om te kijken of deze stellingname en de consequenties die daaruit voortvloeien (deels) gerealiseerd werden.
Dat leverde een interessante discussie op. Het genootschap maakt zelden politieke keuzes en we treden zelden op als actie- of belangengroep, was een van de uitkomsten. Wel spreekt de Stichting voor Landelijk Schoon mee over bestemmingsplannen e.d. en wordt de mening van deze stichting gevraagd over allerlei zaken betreffende het West-Friese landschap. De stichting geeft gevraagd en ongevraagd advies en levert kritiek. In zoverre neemt Landelijk Schoon een taak over van het genootschapsbestuur.
Al pratend werden zorg en onmacht uitgesproken over de bouwkundige ontwikkelingen in West-Friesland. Meer inwoners, dus meer wegen, meer werkgelegenheid (liefst dichtbij), meer en grotere bedrijven allemaal zeer begrijpelijk en noodzakelijk, want wie wil er niet mooi wonen en dichtbij werken? Maar... wat blijft er over van de ruimte, de weidsheid, de open lintbebouwing?
Al jaren geleden schreef ik daar een gedicht over en wanneer ik dat nalees, is die gedachte van toen nog steeds actueel.

West-Friesland

West-Friesland, wat doen ze je an
je boogerds, je akkers verdwoine.
West-Friesland, wat ben’ ze van plan
Met ’t mooie, ’t ouwe, ’t kloine?

West-Friesland, de toid die draait deur
en duizende auto’s die raaie,
’t landskap verskiet meist van kleur
wat bloift ‘r van ’t groene, van ’t waaie?

West-Friesland, je worre zo vol
met huize en kasse en skure
gien plaas meer voor hoepel of tol
hoe land zal dat bouwen nag dure?

West-Friesland, wat doen wai je an
wat beurt ‘r de kommende jare?
West-Friesland, wat ben’ we van plan
zal jij nag wat oigens beware...

Ook spraken we over het imago van het genootschap. Hoe zien anderen het genootschap, hoe zien de leden hun vereniging, welke indruk hebben niet-leden ervan? Het zou aardig zijn om daar eens iets meer van te weten te komen.
Hoe ik ons genootschap zie? Als een actieve vereniging die betrokkenheid toont bij de cultuurhistorie van West-Friesland en die een bijdrage wil leveren aan het beschermen en bewaren van die cultuurhistorie.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.