Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2007 » 26 december

Terugblik

Vanwege de feestdagen verschijnt Binnendijks enigszins onregelmatig. Deze tekst schrijf ik op de ochtend van tweede kerstdag, voordat vanmiddag de kinderen komen. De volgende Binnendijks zal in het nieuwe jaar te lezen zijn. Ook ons secretariaat is gesloten tot en met 1 januari 2008.
Voor mij betekenen de twee weken voor kerstmis een drukke tijd vanwege diverse optredens voor verenigingen. Ook dit jaar trad ik - soms alleen, soms met andere leden van de stichting Creatief Westfries op van Wormerveer tot Hoorn en van Onderdijk tot Obdam. Het zijn altijd mooi, sfeervolle avonden waar ik erg van geniet.
Daartussendoor was er op woensdag 19 december een gezellige ochtend in het Timmermansgildehuis. Aanwezig waren de medewerkers en de vrijwilligers van het secretariaat alsmede een aantal bestuursleden.
Het aardige was dat alle aanwezigen om beurten vertelden wat ze het afgelopen jaar/jaren gedaan hebben voor het genootschap. Een scala aan activiteiten passeerde de revue. Goed om te weten waar iedereen mee bezig is.
Zo vertelden Corina en Joke over de werkzaamheden op het secretariaat. Louis Groen, die altijd op donderdagmiddag op het gildehuis aanwezig is, legde uit hoe hij op allerlei geschiedkundige vragen een antwoord probeert te vinden.
Deze vragen komen bij het genootschap binnen via mail, post of telefoon. Als voorbeeld noemde hij een recente vraag over bordelen in West-Friesland ten dienste van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog (het betrof een landelijk universitair onderzoek).
Kees Schouten is onze steun en toeverlaat wat betreft de computers. Hij helpt en adviseert waar nodig. Jan de Reus is iedere woensdagochtend op het secretariaat en zorgt voor de archivering. Cees Morit is vaak op dinsdagochtend aanwezig en staat altijd klaar om allerhande administratieve hand- en spandiensten te verrichten. Alie Braas is degene die zorgt dat het gebouw er steeds spic en span uitziet! Gerben Kazimier tenslotte vertelt over de totstandkoming en ontwikkeling van deze website. Hij heeft een overzicht mee van de zogenaamde pageviews, het aantal keren dat er op de site gekeken is. Enkele gegevens:
-   tot en met 7 december 2007 waren er 30.700 pageviews
-   de drukste dag was 1 september 2005 (93 pageviews)
-   de meeste ‘kijkers’ komen uit Nederland, op de tweede plaats staan de VS (341) en Duitsland (190)
-   er is een stijgende lijn waar te nemen: 957 in 2002 tot 7557 in 2006.
Ook de aanwezige bestuursleden vertelden kort waar ze momenteel aan werken. Uiteraard bedankte ik allen namens het bestuur voor hun inzet.
De ochtend werd afgesloten met een toost op het nieuwe jaar.
Hiermee wil ik ook afsluiten. Dit is de zestiende Binnendijks. Ik hoop dat u het interessant vindt om regelmatig iets te vernemen over het genootschaps wel en wee. Die informatie staat uiteraard ook op de pagina Actueel e.a., maar in Binnendijks krijgt het een persoonlijke kleur.
Ik wens u een inspirerend en liefdevol nieuwjaar toe!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.