Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2007 » 11 december

Communicatie

Gisteravond vergadering van het dagelijks bestuur van het genootschap. Een stevige agenda, maar toch kon ik rond kwart over tien afsluiten. Een van de punten was het concept-communicatieplan, samengesteld door secretaris Stan Nuveen. Een goed opgezet praatstuk over de communicatie tussen bestuur, werkgroepen, stichtingen en commissies en de leden. Hoe gebeurt de kennis- en informatieoverdracht tot nu toe? Zou dat anders/beter kunnen? Denken we vooraf na over doelstelling en doelgroep, over tijdspad en organisatie, over middelen en evaluatie. De notitie zal nu naar de leden van het dagelijks bestuur gezonden worden. Op 6 februari, in de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar, zullen we er in groter verband over spreken.
Communicatie is belangrijk. Zeker voor een grote vereniging als het genootschap met zoveel verschillende groepen, besturen en belangen. Juist in deze tijd staat ons een scala aan communicatiemiddelen ten dienste. Een daarvan is deze site, waar we u op de hoogte houden van de actuele gebeurtenissen en de plannen.
Prima natuurlijk. Maar soms lijkt het of we ondanks al deze moderne techniek steeds minder tijd hebben voor een gewoon praatje. Recht tegenover elkaar, aan de keukentafel bijvoorbeeld. Ik zou komend jaar eigenlijk graag op de fiets stappen en eens naar u toe rijden voor zo’n praatje. Maar ja, 3000 leden... Dan is deze Binnendijks toch wel een aardige vervanger. Wellicht kunt u in de toekomst door middel van een gastenboek reageren op deze schrijfsels
Een ander, wat ouderwetser, maar daarom zeker niet minder waardevol, middel zijn de kerst- en nieuwjaarskaarten die we elkaar sturen. Hoe eenvoudig en stereotiep ook, toch een blijk van aandacht voor de ander. Vaak met een persoonlijk tintje, een extra groet.
Afgelopen weekend hebben wij onze kerstkaarten geprint en geplakt. Vandaag gaan ze op de bus. Hieronder ook voor u de foto (van ballonnen boven de Leekermeer) en de bijbehorende tekst.
In de nieuwsbrief van het genootschap, die u volgende week ontvangt, staan uiteraard ook goede wensen voor het nieuwe jaar. Alle vrijwilligers krijgen een bedankkaart, waar deze keer, in het kader van het Jaar van de Molen, een afbeelding van en een gedicht over de molen prijkt.

Ga maar

Vaar naar het noorden of ga naar het oosten
vaar over land, over huizen en schuur
laat in de hoogte de stilte je troosten
vaar op de vleugels van lucht en van vuur.

Vaar ook dit jaar op de wind van het leven
stap in het schuitje, ’t is nog onbemand
zie je het uitzicht dat jou wordt gegeven
vaar met de teugels van hart en van hand.

Vaar naar het zuiden of ga naar het westen
luchten zijn helder, maar soms donkergrijs
wind in de rug, ja, dat is ’t allerbeste
en neem de liefde steeds mee op je reis.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.