Westfries Genootschap
Creatief Westfries
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Creatief Westfries » De leste nuwtjes » 2012

Sloteivend van 't skroifjaar 2012 van Creatief Westfries

Op woenesdeg de 6e juni hewwe de skroivers van Creatief Westfries weer 'n genoeglijk eivendje had in ‘De Vriendschap’ in Wadway. Van weg en weer kwamme de mense opperdan om ouwe bekende te zien en te spreken, of om kennis te maken met de nuwe skroivers. De leste jare komme d'r geregeld nuwe mense bai die in 't klassie van Ina Broekhuizen-Slot hullie ‘oploiding’ ofrond hewwe.

Oôze voorzitter Jaap Meester dee 'n openingswoord weerin ie ok effies stilstond bai 't verlies van twei skroiflede van 't eerste uur, Trijnie Vingerhoed-Mastenbroek en Cor Meurs.
Jaap brocht nag effies in herinnering wat of 'r in ien jaar allegaar beurd was, met as hougtepunt voif opvoerings van 't meziekspel ‘'t Ken vrieze…’.
Wie 't niet zien heb, die heb wat mist.
Vedders draaide 't klassie van Ina as vanouds en is dut jaar 't praatgroepie ‘Effies klesse’ van start gaan. Bai 'n koppie en 'n koekie wordt 'r, onder loiding van mense van ‘Creatief’ alle weke 'n paar uurtjes lekker Westfries praat.

Ien van de tekeninge in de ‘Liedjesdoôs’.
Ien van de tekeninge in de ‘Liedjesdoôs’.

Bai binnenkomst speulde Theo Spigt op z'n trekzak en samen met z'n vrouw Els zong ie later mooie westfriese liedjes o.a van Nel van Laren-Zwuup. Maar wat ok merakels goinig was, ze hadde 'n soortement van draaidoôs mee, weer 'n rol in zat met 32 humoristische tekenings met deeronder de beginregels van 'n lied. De bedoeling was vezelf dat de mense meezinge ginge en dat beurde ok. Maar 't verhaal achter deuze doôs was ok ampart. Hai was maakt, in opdracht van 'n oom van Els (Siemen Dol), deur niemand minder as Jan Pannekeet.

Deuze naam sloôt mooi an bai 'n belangroik onderdeêl van deuze eivend, de uitroiking van de Jan Pannekeetprois. Deuze prois is insteld nei 't overloiden van Jan Pannekeet in 2002.
Hai wordt toekend an mense die 'n barre zoôt dein hewwe en nag doene om oôs mooie dialect levend te houwen. Dut jaar werd ie voor de voifde keer uitroikt.

Carry Pannekeet en Peter Ruitenberg en Jaap Meester.
Carry Pannekeet en Peter Ruitenberg en Jaap Meester.

Met 'n ergie had Jaap Meester, Peter Ruitenberg nei Wadway lokt. Peter zou de mense deer vertelle over zoin werk en vooral over de Westfriese spreukekalender die ie al 30 jaar maakt.

Dat vertellen ging Peter best of, maar hai werd al gauw deur Jaap onderbroken. Jaap begon op te noemen wat Peter in de 40 jaar dat ie met 't Westfries bezig is allegaar nag meer dein heb.
Dat is teveul op op te noemen en deervedaan reden genog om de Jan Pannekeetprois, 'n oorkonde en een geldbedrag, an 'm toe te kennen. Carry Pannekeet, de dochter van Jan, roikte de prois uit. Ze haalde herinnerings op an heur vader en an de contacte die ie had had met Peter. Peter was 'r helegaar effies beduusd van maar ok barre bloid en vereerd vezelf.

De oorkonde behorende bij de Pannekeetprois.
De oorkonde behorende bij de Pannekeetprois.

We konne nei de uitroiking van de prois weer geniete van Theo en Els Spigt, en vedder zoas de Westfrieze zegge ‘Mooi zitte, dom koike en overal van ophore.’
'n Bloie voorzitter sloôt de eivend of en wenste iederien 'n mooie zeumer, en tussendeur ok mooie middegge in Schagen weer verskaaiene groepe in juli en augustus optrede zalle.

Dilly Koetsier-Speets

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.