Koffie, klokken, koper en koek

De jaarlijkse excursie van het Genootschap ging evenals vorig jaar naar Friesland. Na in 2010 Workum en Hindelopen te hebben aangedaan, reden we dit keer naar Joure en Allingawier. Een uitstapje richting Friesland heeft als praktisch voordeel dat je nooit bang hoeft te zijn voor lange files en dat de planning dus geen problemen oplevert. Het aantal deelnemers aan de excursie bedroeg dit keer 44 en begeleid door perfecte weersomstandigheden gingen we op weg naar onze eerste bestemming: het Museum Joure. Daar aangekomen begonnen we de dag met koffie en oranjekoek, een typisch Friese lekkernij. Voor de gemiddelde museumbezoeker zal bij het noemen van de naam museum Joure niet direct een belletje gaan rinkelen. Maar toch, het gaat wel degelijk om een plek die veel Nederlanders bekend in de oren zal klinken. Het gaat hier om de plaats waar Egbert Douwes in de 19e eeuw zijn koffie brandde en samen met zijn vrouw een winkel in koloniale waren begon. Er werden artikelen verkocht die “tot de genoegens van het dagelijks leven behoren”, waaronder chocolade en zuidvruchten. Hun zoon Douwe Egberts nam het bedrijf in 1780 over en hij hield zich bezig met het bewerken en meleren van koffie, thee en tabak.

Winkel en bedrijfsgebouwen maken nu deel uit van het museum Joure evenals een kopergieterij, klokkenmakerij, zilversmederij, drukkerij en bakkerij. Kortom een brede collectie interessante en antieke objecten, waarbij ook het voormalige woonhuis van de bekende koffie-, thee- en tabaksfamilie te bezichtigen is. Voorts is er ook een verzameling prachtige Friese staartklokken te zien. In de beschikbare tijd was er in feite te veel te zien, er waren dan ook veel reacties in de trend van 'hier komen we nog eens terug om eens rustig rond te kijken'. En vanzelfsprekend kunt u hier ook uw DE punten inwisselen, voor zover u die spaart.

Dan voor de lunch naar Allingawier, een van de dorpjes gelegen aan de Aldfaersroute. Allingawier is een museumdorp waar natuur, cultuur, recreatie en nostalgie hand in hand gaan. Na genoten te hebben van een voortreffelijke lunch, kregen we in de authentiek ingerichte boerderij een uitleg over de betekenis van de verschillende soorten ûleborden. We kregen informatie over zes borden die ter plekke stonden opgesteld, maar we weten nu ook dat er wel honderd verschillende soorten zijn, dat een groene kleur wijst op een boerderij in eigendom en een witte kleur op een pachtboerderij en dat de symboliek vaak gaat over leven en sterfelijkheid of over vrede en hoop.

Daarna kon iedereen het dorp verkennen en de ter plaatse gevestigde museumobjecten, zoals de bakkerij, de smederij en het arbeidershuisje bezoeken. Dan was er nog een dvd presentatie in de woord & beeldkerk waarin het scheppingsverhaal met een Fries sausje centraal stond.

De dag werd afgesloten met koffie/thee en drabbelkoek, een specialiteit uit Sneek. Aan de hand van de reacties van de deelnemers kon de conclusie worden getrokken dat we er ook dit keer weer in waren geslaagd een leuke en leerzame dag te organiseren. Het was jammer dat ons commissielid Leny Langedijk door ziekte verstek moest laten gaan, temeer omdat zij degene was die het programma had georganiseerd. Wij hopen van harte dat zij er de volgende keer weer bij kan zijn.

Namens de reiscommissie

Stan Nuveen

Hieronder beelden van het museum Joure, waaronder het huisje van Douwe Egberts.

Hieronder beelden van de lunch in Allingawier, de ûleborden en het dorp zelf.