Op zaterdag 5 februari 2011, houdt de commissie Kap en Dek haar jaarlijkse slotmiddag.
Tijdens deze middag worden de japonnen geshowd die tijdens de cursus gemaakt zijn.
Ook de kappen en boerenhoedjes kunnen dan worden bewonderd.
Na de show is er de jaarlijkse verkoping van ingebrachte spullen uit grootmoeders tijd.

Dit alles vindt plaats in café “de Ridder”, Kerkebuurt 171 te Berkhout.
Vanaf 13 uur is er gelegenheid de ingebrachte kavels te bezichtigen.
De kostuumshow begint om 14 uur. Veiling vanaf 15 uur.

Bij de foto's : Een impressie van de show en veiling.