Database van Verdwenen Molens in Nederland

De Hollandsche Molen

Molen Startpagina

Molenbiotoopinventarisatie Noord-Holland 2006

Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie
Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie fungeert als een federatie c.q. platform. De federatie wil dat bestaande molenstichtingen blijven bestaan zodat de fijnmazigheid van de bestuurlijke molenstructuur in Noord-Holland in stand blijft. Daarbij staat de belangenbehartiging van de moleneigenaren en de vrijwilligers centraal. Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie legt de nadruk op de binding van de vrijwilligers aan de molens c.q. de molenorganisaties. De federatie tracht, namens alle stichtingen, gezamenlijke doelen te realiseren waar alle eigenaren vervolgens hun voordeel mee kunnen doen.

Stichting De Zijper Molens
Omstreeks 1960 waren de molens, eigendom van het waterschap De Zijpe en Hazepolder, buiten gebruik geraakt, elektrische gemaaltjes namen hun rol over. En daar stonden ze in weer en wind te verpieteren.
Molenliefhebbers in de Zijpe en omgeving trokken zich hun lot aan. Ze werden actief in een speciale stichting en/of als vrijwillig molenaar. Met vereende krachten en veel inzet slaagden zij er in de Zijper molens te behouden. Met financiële bijdragen van donateurs, sponsors en de diverse overheden.