Agrarische erfgoed

De Bouwhistorische Commissie is bezig met een project over voersilo's. Aanleiding is een interview met Antoon Appel uit Spanbroek, dat verscheen in het Dagblad voor West-Friesland, 13 juli 2018, geschreven door Coen van de Luytgaarden.
Het verhaal van de grootvader van Antoon Appel vormt de basis voor dit project. Die bouwde in 1937 de eerste voersilo van beton.
In de periode 1937-1970 zijn talloze voersilo's geplaatst door de firma Appel, in West-Friesland maar ook elders in Nederland.

De commissie verzamelt foto's met daarbij gegevens van deze voersilo's. Daarvoor doen wij een beroep op uw medewerking.
Weet u een voersilo te staan en kunt u de gegevens daarvan opsturen naar het secretariaat?
- Het gaat om voersilo's (dus geen mestsilo's) die gebouwd zijn tussen 1937 en 1970.
- Graag het adres en eventueel de naam van de eigenaar (is niet perse noodzakelijk).
- Bouwjaar, als dat te achterhalen is en eventueel de firma die de silo bouwde.
- Doorsnede.
- Huidige gebruik.

Een foto is mooi, graag minimaal 1 MB! Maar de commissie maakt ook zelf met plezier een foto van de silo.
Alle gegevens worden te zijner tijd geplaatst op de website.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

De oudste voersilo die dateert uit 1937.
De oudste voersilo die dateert uit 1937.