Van boerenpraam naar fluisterboot

Het dorp Oostwoud liep in het verleden dood tegen het Oostwouderveld bij de Veersloot. In het begin van de vorige eeuw bouwde Freek Spijker aan de Veersloot een stolpboerderij en ging hier boeren. Bijna negentig jaar later kwam de boerderij in handen van kleinzoon Cor Spijker en zijn vrouw Ria. Ze restaureerden de boerderij en op het daarachter gelegen weiland richtten ze een kampeerterrein in: Camping Veerhof aan de Vereweg nummer 4.


De fraai gerestaureerde stolp van de familie Spijker aan de Vereweg 4 in Oostwoud. Achter de boerderij ligt het kampeerterrein. (Foto TM)

Het melkvee op de boerderij van Cor en Ria Spijker maakte plaats voor fjordenpaardjes en de boerenpramen ruilden ze in voor kano's en fluisterbootjes. Een oud West-Fries boerenbedrijf veranderde in een moderne natuurcamping, zo'n vijftien hectare groot. Het is een recreatiebedrijf waar het oorspronkelijke agrarische karakter zoveel mogelijk in stand is gehouden.

Veenpakket

In vroeger tijden was Oostwoud alleen bereikbaar vanuit het westen. Na een wandeling van anderhalve kilometer langs fraaie boerderijen en eenvoudige arbeiderswoninkjes over de met klinkers geplaveide Dorpsstraat, hield het dorp op.
De oorzaak hiervan ligt in het verre verleden, toen West-Friesland bedekt was met een dik veenpakket. In de Middeleeuwen ging men deze veenwildernis ontginnen door het graven van sloten om het water af te voeren. De ontginning van het veengebied rondom Oostwoud vond plaats vanuit het noorden. Dit is onder andere nog goed te zien aan de oorspronkelijke lengterichting van de percelen, die noordzuid was gericht.
In het midden van hun ontginningsblok bouwden de middeleeuwse Oostwouders hun nederzettinkje. Dit gebied werd in het oosten begrensd door de Veersloot en de Papenveersloot. En daar hield het dorp op. Het land ten oosten van de Veersloot en de Papenveersloot is ontgonnen vanuit Onderdijk. Het Oostwouderveld behoort tot deze Onderdijkse veenontginning.
Het Oostwouderveld was een laaggelegen en waterrijk gebied waar de boeren hun percelen slechts varend konden bereiken.
Op een kadastrale kaart uit 1826 staan nog de oude namen van de brede sloten. Naast de Veersloot en Papenveersloot ook de Boonsloot, Pijpenweel, de Aristogt, Voutermeersloot, Hazenweel, Boxwei, de Brander, Spijkerboor en Egboetswater.

Het Veldhuis

Op de oude kaart is ook een klein zelfstandig poldertje te zien: polder het Veldhuis met één boerderij en een eigen molentje.
Waarschijnlijk is er door de weilanden ooit een voetpad geweest van het Veldhuis naar het dorp. Later is er ook een verharde toegangsweg aangelegd, maar oudtijds was dit poldertje eigenlijk alleen over het water bereikbaar. Grenzend aan polder het Veldhuis lag vroeger een klein moerasje met de naam Egboet.
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw onderging dit gebied het ruilverkavelingsproject De Vier Noorder Koggen. Het moderne verkeer raast nu over de toen aangelegde Markerwaardweg.
De aanleg van de Dirk Bijvoetweg ontsloot Oostwoud aan de oostkant en langs de oude waterloop Hazenweel kwam ook een weg. Deze geeft fietsers en voetgangers toegang tot het natuur- en recreatiegebied Egboetswater, ontworpen en ingericht in het kader van het ruilverkavelingsproject. Het oude moerasje Egboet werd geheel opgenomen in het nieuwe, vogelrijke natuur- en recreatiegebied.
De kloetende boeren zijn uit het Oostwouderveld verdwenen. Toch wordt hier nog steeds gevaren, maar nu zijn het de recreanten die met hun kano's en fluisterbootjes het fraaie gebied doorkruisen.


Camping Veerhof beschikt over een eigen vaarwater met een haventje en aanlegsteigers. Vanaf hier kunnen bezoekers met kano's of fluisterboten het omliggende natuurgebied verkennen. (Foto TM)