Boer, Klaas de (1899-1963)

Oprichter van De Boer Tenten

Klaas de Boer werd geboren te Heerhugowaard op 20 juni 1899 als zoon van Jan van de Boer en Grietje Groot. Klaas trouwde te Heerhugowaard in mei 1923 met Guurtje Grau, geboren te Wisch (Gld).
Klein begonnen als buffetexploitant op dorpsfeesten werd Klaas de Boer oprichter en stimulator van een bedrijf dat ooit wereldleider zou worden op het gebied van tenten en tijdelijke accommodaties.

Hoe het allemaal begon
Klaas de Boer had een tuindersbedrijf maar dat was niet geheel naar zijn zin. Toen in 1923 in Hensbroek het café 'Het Springend Paard' te koop kwam, was dat voor hem de kans om iets geheel anders te beginnen. Hij deed zijn tuindersbedrijf van de hand en werd in Hensbroek kastelein. Tevens verkocht hij kruidenierswaren. Officieel vestigde Klaas de Boer zich op 24 juni 1925 in 'Het Springend Paard' maar hij was toen al enige tijd actief als cafébaas in Hensbroek.

Het jaarlijkse dorpsfeest van de Vereniging voor Volksvermaak in 1924 betekende in feite de start van het later zo vermaarde wereldbedrijf De Boer Tenten. Hij pachtte het buffet, huurde dekkleden bij de firma Wortelboer in Alkmaar en palen bij de plaatselijke timmerman. Hiermee fabriceerde Klaas zijn allereerste tent waarin de bezoekers konden eten en drinken. In 1925 kon Klaas de Boer het buffet op de Landbouwdag in Opmeer pachten. Bij steeds meer dorpsactiviteiten, werd Klaas met zijn tent gevraagd. Al gauw kocht hij een circustent van circus Olympia om zijn klanten nog beter te kunnen bedienen.

De crisisjaren
De crisistijd in de dertiger jaren had ook voor Klaas de Boer gevolgen. Hij merkte dat er geen broodwinning was voor twee cafés zoals de plaatselijke situatie toen was. Hij verhuurde zijn café en verhuisde naar Bergen op zoek naar betere mogelijkheden. Maar toen in Hensbroek het andere café 'De Gekroonde Haan' te koop kwam, hapte hij onmiddellijk toe en kwam als eigenaar van twee cafés naar Hensbroek terug. Hij had nu het alleenrecht in Hensbroek en kon nu, ondanks de slechte tijd, een redelijke boterham gaan verdienen als caféhouder, kruidenier en buffetexploitant. Deze laatste activiteit breidde zich steeds meer uit.

De Tweede Wereldoorlog
Al snel verbood de bezetter activiteiten met een politiek karakter, maar bijvoorbeeld sportevenementen konden nog lange tijd gewoon doorgang vinden. Pas eind 1944 kwam daaraan een eind en kwam de verhuur van tenten helemaal stil te liggen. In veel dorpen vonden turnmanifestaties plaats, compleet met optochten en uitvoeringen in de open lucht. Het gehele dorp was dan op de been. Dat gold ook voor Klaas de Boer en zijn medewerkers, want hij was bijna altijd met zijn tent present. De vraag werd zo groot dat hij al in 1943 op zoek ging naar een andere tent. Maar festiviteiten als dansen in een tijd waarin soldaten stierven aan het front vond de bezetter omgepast. Het veel gebruikte 'bal na' mocht niet meer. Uit die tijd stamt de uitdrukking 'zitbal'. De tent werd vol gezet met tafeltjes en stoeltjes waaraan de bezoekers konden plaatsnemen, iets gebruiken en luisteren naar muziek. Er werd uiteraard alleen muziek gespeeld of gedraaid die door de 'Cultuurkamer' was goedgekeurd. Engelstalige liedjes, jazz en aanverwante muziekstijlen waren uit den boze.

De jaren daarna
Na de oorlog kwam het accent te liggen om zelf tenten te fabriceren en die door het gehele land te verhuren. Dit leidde ertoe dat Klaas de Boer besloot om de horecafunctie op een gegeven moment aan andere ondernemers over te laten. Klaas kocht van het Amerikaanse leger een grote groene hangar-tent en dit bleek een gouden greep. In de jaren vijftig kreeg het bedrijf de beschikking over houten evenementenhallen. Zoon Jan, die vanaf zijn veertiende in het bedrijf werkzaam was, werd na de oorlog medefirmant. Met de plotselinge dood van zijn vader in 1963 werd Jan de Boer eigenaar-directeur van het bedrijf. Met behulp van zijn kinderen heeft Jan sr. het bedrijf nog verder uit kunnen bouwen. Er kwam een tweede locatie in Hensbroek Ook het personeelsbestand breidde sterk uit. Het bedrijf beschikte over allerlei vakmensen die in staat waren snel en professioneel aan alle wensen van de klant te voldoen.

Verhuizing naar Alkmaar
Zo rond 1980 werd duidelijk dat de locaties in Hensbroek te klein waren voor de toekomstplannen van het bedrijf. Het bedrijf wordt verplaatst naar Alkmaar. Aan de Laanderweg 11 verschijnt dan het indrukwekkende complex van De Boer Tenten. Het zou uitgroeien tot een bedrijf van internationale allure dat wereldwijd de grootste leverancier werd van tijdelijke accommodaties. Dat had vader Klaas de Boer nog eens moeten weten! Aan hem de eer de oprichter te zijn geweest van deze wereldspeler van formaat.

Bron: Zie Literatuur

Literatuur:
Jaap Kroon, Tentenbedrijf De Boer in Magazijn nummer 19 Najaar 2011 van Stichting Oud Obdam-Hensbroek

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Kroon te Obdam (2014).