Blaauboer, Cornelis (1890-1950)

Timmerman, garagehouder, gemeenteraadslid en wethouder

Geboren in Schagen aan de Nes op 25 februari 1890, overleden op 21 april 1950, 60 jaar oud. Zijn ouders waren Klaas Blaauboer en Klaasje Meurs.
Naar hem is de Cornelis Blaauboerlaan genoemd, de nieuwe verbindingsweg tussen de Provinciale Weg (N241) en de Frans Halsstraat, die vanaf het spoor samenvalt met de Nes, niet ver van de boerderij waarop Blaauboer werd geboren.

Cornelis Blaauboer was niet alleen een ondernemend man, hij was ook een bewogen en bevlogen mens. Na een korte periode in Amsterdam – hij kwam terug in Schagen op 2 april 1912 – vestigde hij zich hier definitief. In 1913 trouwde hij met Aaltje Zeeman uit de Zijpe. Ze kregen twee dochters. Hij startte hier als timmerman, maar begon ook al spoedig een garagebedrijf, dat hij in 1920 overnam van J. Koster. Dit bedrijf groeide in de loop van de tijd uit tot het voor ieder als zodanig bekende Blaauboer & Kossen. Je kon daar niet alleen voor en met je auto terecht, het bedrijf herstelde en verkocht ook tractoren.

Blaauboer was voor veel mensen een steunpilaar. In de oorlog bleef hij bovengronds, maar onverzettelijk zijn eigen gang gaan. Moest hij zijn bedrijf aan de Laagzij uit, goed, dan vond hij een ander pand, waarin hij verder kon met het werk. Belangrijk werk, zelfs voor de Duitsers, want tractoren moesten het doen in verband met het werk op het land en de voedselvoorziening.
Hij wist zijn bedrijf toen het pand aan de Laagzij werd gevorderd, te verplaatsen naar de door hem gekochte voormalige timmerfabriek van Tuinman. Dat is het pand met het bekende zaagdak aan wat later de Zuiderweg is gaan heten. Aan de Duitse instanties maakte hij duidelijk dat het bedrijf open en functionerend moest blijven. Dat lukte.

Blaauboer was een man met een open geest. Hij begreep dat personeel opgeleid moest worden. Zo stond hij aan de wieg van de oprichting van de Technische School aan de Nijverheidsstraat, een school die na de start in augustus 1949 ook zijn naam droeg, de Cornelis Blaauboerschool. Sinds jaar en dag is deze school onderdeel van de brede scholengemeenschap in Schagen, nu het Regiuscollege. De “afdeling van Blaauboer” is nu gevestigd aan de Hofstraat. Verder hield hij zijn aannemersbedrijf in de Herenbosstraat en het metselbedrijf aan de Zuiderweg aan.

Mensen die bij hem gewerkt hebben, zijn vol lof over hun baas. Jaap Smit, de bekende verzetsman, werkte zeer lang voor Blaauboer en weet zich vele dingen te herinneren. Zo ook zijn bemoeienis achter de schermen met mensen die in moeilijkheden zaten, bijv. in Huize Avondrust, het bejaardentehuis.

Behalve als zakenman was hij ook politiek actief. Hij was voor, in en na de oorlog lid van de gemeenteraad van Schagen en hij was wethouder in 1941, 1945, 1949 en 1950. Als wethouder was iemand toen tevens lid van de gemeenteraad. Bovendien functioneerde hij kort als waarnemend burgemeester, na het vertrek van Mr. Jan Buiskool, van 16 december 1945 tot 1 juni 1946.

Bronnen:
 - Verslaggeving via krant en radio bij de opening van de Cornelis Blaauboerlaan
 - Cees Kuyper, “De Nijverheidsschool voor Schagen en omgeving”, in de Kakelepost, tijdschrift van de Historische Vereniging Schagen e.o., 22e jaargang juni 2007, nummer 2
 - Ruud van de Pol, “De aanhouder wint” in de Kakelepost, tijdschrift van de Historische Vereniging Schagen e.o., 25e jaargang juli 2010, nummer 2
 - Ruud van de Pol en Karel Numan, “Jaap Smit” in de Kakelepost. Tijdschrift van de Historische Vereniging Schagen e.o., 26e jaargang juni 2011, nummer 2.

Aangeleverd door: Ruud van de Pol en Karel Numan, beiden te Schagen (2011), (Historische Vereniging Schagen e.o).