Grote Pier, de Friese legeraanvoerder van de Gelderse troepen.Grote Pier, de Friese legeraanvoerder van de Gelderse troepen die in 1517 onder meer Medemblik brandschatten.

De reactie was hard: eeuwige verbanning van meer dan honderd inwoners, zes gearresteerden werden ter dood gebracht. De accijnzen werden toch ingevoerd. Nadat Karel de Stoute begin januari 1477 was gesneuveld, ontstond er een grote chaos.

De Hoeken en Kabeljauwen sloten een verbond om sterker te staan tegenover de nieuwe vorstin, Maria, die bovendien te maken had met buitenlandse oorlogen. De partijen eisten dat voortaan buitenlanders uit het landsbestuur zouden worden geweerd en dat er geen nieuwe belastingen zouden worden geheven. Op 14 maart 1477 werden deze eisen ingewilligd en vastgelegd in het Groot Privilege aan Holland en Zeeland. Maar de vervanging van de buitenlanders bracht nieuwe conflicten, aangezien er voor vele ambten meer dan één gegadigde was.

Hoornse stadsregering afgezet

In 1478 schonk hertogin Maria, inmiddels gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk, aan iedereen gratie, waardoor de greep naar de macht van de Hoeken werd gewettigd.
Op 21 augustus 1573 begon het beleg van Alkmaar, dat tot 8 oktober zou duren.Op 21 augustus 1573 begon het beleg van Alkmaar, dat tot 8 oktober zou duren. Op 18 september, toen de Spanjaarden hun grote bestorming uitvoerden, bezocht de zieke en kreupele geuzenaanvoerder Jakob Cabeliau de verdedigers van de stad. Achter hem zijn de gevechten op de stadswallen in alle hevigheid aan de gang. (RAA)

Bovendien verpachtten Maximiliaan en Maria het schoutsambt van Hoorn voor tien jaar aan het Hoekse stadsbestuur. Het leek alsof de Hoekse partij in Hoorn hiermee vast in het zadel kwam te zitten.
Maar al in 1479 kwam de eerste tegenzet. Tweemaal werd geprobeerd Hoorn aan te vallen. Omdat de tijdig gewaarschuwde Hoeken voldoende tegenstand boden, mislukte dit. Overal in Holland en Zeeland braken ongeregeldheden uit. Uiteindelijk wist Maximiliaan in de zomer van 1480 een akkoord met beide partijen te sluiten, waarmee de basis voor een algehele verzoening tussen de Hoeken de Kabeljauwen leek te zijn gelegd.

Detail van een schilderij, voorstellende het beleg van Alkmaar.Detail van een schilderij, voorstellende het beleg van Alkmaar. (SMA)