Tot aan het begin van de 20ste eeuw droegen de Westfriezen klederdracht op hoogtijdagen.Tot aan het begin van de 20ste eeuw droegen de Westfriezen klederdracht op hoogtijdagen. Het was bewerkelijke kleding om aan te trekken. Op de foto uit 1984 demonstreert Sieuw Steenis-Blokker hoe een kap moet worden gezet. (WFG)