Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2022 » Inhoud

West-Friesland Oud & Nieuw, 89e jaarboek, 2022

Inhoud

Voorkant Jaarboek 2022 (89e jaargang) Woord vooraf ... Jan Smit ... 5
Westfries Genootschap (bestuurslijst) ... 6
Oosterleek 39, een venster in de tijd ... Klaas Roos ... 11
Vele vaandels en een Vliegende Draeck: de Nederlandse Opstand in Koggenland ... Lourens Schuijtemaker ... 34
Westfriese schuren die duren ... Ina Broekhuizen-Slot ... 48
Spierdijker priesterzoon Johan Meijer: een grote naam in China en Taiwan ... Peter Smit ... 58
Project ‘Metamorfose van het Westfriese landschap’ (4) ... Peter Wester ... 74
Het water beteugeld, 1500-1700 ... Peter Wester, André Bouwens ... 76
Bep de Haan-Appel (85) ‘bloift bloid skroive’ ... Martine Meester ... 97
Archieven geven verborgen schatten prijs ... Martin Menger ... 103
Broekerwaard? Langewaard? Dijk en Waard! ... Ed Dekker ... 110
In 1256 viel Koning Willem II met zijn leger Westfriesland binnen. Met welk recht? ... Tom Wester ... 115
Het Westfries werd al gesproken in de Middeleeuwen ... Henk Kok ... 130
In oôze oigen taal ... 138
Kroniek van Westfriesland 2021 ... Peter Smit, Volkert J. Nobel ... 160
Ledenlijst ... 180
Correcties ... 197
Jaarverslag 2021 van de secretaris ... 198
Jaarverslag 2021 van de penningmeester ... 200
Jaarverslagen 2021 van de commissies en stichtingen ... 202

Ten geleide

Westfriezen ontmoeten Westfriezen in de jaarboeken West-Friesland Oud & Nieuw. Wat een rijkdom! Westfriezen van nu treffen Westfriezen van toen, van lanz geleden en minder lang geleden, en zelfs van nu. Met deze 89e editie is dat niet anders.

Welke Westfriezen van toen komen we dit jaar tegen? We doen een kleine greep uit die vele, vele namen in de artikelen die alle iets vertellen over de historie van ons gebied. Als eerste Aafje Balk-Smit. Zij woonde een groot deel van de twintigste eeuw in Oosterleek, op nummer 39. Niet voor niets stond dit — inmiddels prachtig gerestaureerde — pand in het dorp bekend als het ‘Huisje van Balk’.

Dan Folcku Wouters, een boerin in Obdam. In de tweede helft van de zestiende eeuw had zij grote moeite het hoofd boven het water te houden. In de tijd van de Opstand worstelde Folcku met de vraag hoe de pacht van haar land te betalen.
Bakkersvrouw Bep de Haan-Appel uit Hoogwoud blijft schrijven, ook al stopte zij vorig jaar bij de Skroifgroep Hoogwoud van Stichting Creatief Westfries. Een portret van een vrouw die op papier ‘vroeger’ levend maakt voor haar kinderen.

Ook van ‘nu’ is Jannah Omer uit Dijk en Waard. Zij is een dochter van Nihat Omer en Wijdane Jabry en zij is de eerste baby die geboren is in deze fusiegemeente. Jannah kwam ter wereld op 2 januari. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk waren toen ruim een dag definitief verleden tijd.

Een oude bekende komen we tegen in een artikel rond een gebeurtenis in 1256 die de gemoederen nog steeds bezighoudt: Willem II. Over deze graaf — zo bepalend in onze geschiedenis — raken we niet uitgeschreven. Dit artikel trekt de machtsverhoudingen van die periode in breder verband en eindigt met verhelderende conclusies.

Willem Klaver, Gert Jan Nijpels, Klaas Borst, Joost Cox, Hans Rijswijk, Jan Stuifbergen, stuk voor stuk mensen die hun stempel hebben gedrukt op het gebied binnen de Westfriese Omringdijk. Hun overlijden in 2021 wordt gememoreerd in de jaarlijkse Kroniek.

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan met het noemen van namen in dit nieuwe jaarboek. Dat doen we niet, het is veel leuker om nu zelf bekenden te zoeken en kennis te maken met onbekenden.

De redactiecommissie dankt ook dit jaar de auteurs hartelijk voor hun bijdrage.

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.