Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 2018 » Pagina 5

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 85e jaarboek, pagina 5.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2018.
Auteur: Jan Smit.

Jan Smit Veelzijdig

Een van die dingen die mij op de Westfrieslanddag van 8 april 2017 nog weer eens goed duidelijk werd, is hoe veelzijdig het Westfries Genootschap is. Met onze commissies, de met ons verbonden werkgroepen en stichtingen, houden we ons bezig met een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de cultuurhistorie van Westfriesland. We besteden aandacht aan het landschap, monumenten, kleding en textiel, kunst en cultuur, geschiedenis, genealogie en dialect.
Belangrijke gebeurtenissen worden vastgelegd op foto's en film. We bieden onze leden gelegenheid om lezingen te bezoeken, op excursie te gaan en we organiseren cursussen.

We zetten ons in voor het maatschappelijk belang, maar we dienen ook de belangen van de leden. Onze website, ons tijdschrift Vierkant, onze nieuwsbrieven en op gezette tijden Facebook zijn belangrijke middelen om leden en niet-leden op de hoogte te houden van nieuws en ledenactiviteiten.

Ons jaarboek is een van onze pareltjes waar we trots op mogen zijn. Voor u ligt het 85e jaarboek. Wie de verslagen van alle secretarissen leest, zal met mij onder de indruk komen van alles wat er gedaan wordt. De in het jaarboek opgenomen artikelen besteden aandacht aan uiteenlopende onderwerpen. Dat kan ook niet anders, want de cultuurhistorie van Westfriesland is een bijna onuitputtelijke bron voor onderzoekers en schrijvers.

Gebeurtenissen uit het leven van alledag zijn opgetekend door de schrijvers van Westfriese verhalen en gedichten. Wij koesteren ons Westfriese dialect dat kort geleden opgenomen is in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Op de Westfrieslanddag bleek weer eens hoe veel mensen er geïnteresseerd zijn in onze activiteiten. Jammer genoeg zet niet iedereen die belangstelling om in een lidmaatschap van het Westfries Genootschap. Nieuwe leden zijn meer dan ooit welkom. Ons jaarboek is een prachtig visitekaartje om te laten zien aan uw familieleden, buren en vrienden die nog geen lid zijn. Maar u mag er natuurlijk zelf ook van genieten. Ik wens u dan ook weer veel leesplezier toe.

Jan Smit, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.