Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2018 » Inhoud

West-Friesland Oud & Nieuw, 85e jaarboek, 2018

Inhoud

Voorkant Jaarboek 2018 (85e jaargang) Woord vooraf ... Jan Smit ... 5
Westfries Genootschap (bestuurslijst) ... 6
De geboorte van het Westfries Groen ... Hans van Kampen ...12
Johannes Bondt, de elfde predikant van Blokker ... ds. Bart Seelemeijer ... 26
‘Dat groote kommer hun drukte’, Westfriesland en de Eerste Wereldoorlog ... Martin Menger ... 37
Verscholen koolboeten vertellen over tuinders van toen ... Ina Broekhuizen-Slot ... 51
Kunstschilder Albert Neuhuijs en de Enkhuizer Courant ... dr. Peter S. Oud ... 63
Obdammerdijk 1 geportretteerd door een Engelsman ... Karin Wester ... 71
Westfriezen op en rond het Haagse Binnenhof ... Volkert J. Nobel/Peter Smit ... 79
Een vonnis over een rechtszaak in 1503 over de Langereis ... Karel Numan ... 91
Hongerwinter op de Nobelshof ... Volkert J. Nobel ... 100
Westfrisiaweg ligt er, ondanks alle verzet ... Martin Menger ... 103
Rechtvaardigen binnen de Omringdijk (3) ... Volkert J. Nobel ... 113
Vrouw in het verzet, Truus Menger-Oversteegen (1923-2016) ... Martin Menger ... 117
Herziene uitgave van het Westfries Woordenboek: 'n hêle keg ... Henk Kok ... 120
In oôze oigen taal ... 125
Kroniek van Westfriesland 2017 ... Peter Smit/Volkert J. Nobel ... 148
Ledenlijst ... 167
In memoriam Bert Kölker ... Volkert J. Nobel/Joke Terra ... 188
Jaarverslag 2017 van de secretaris ... 190
Jaarverslag 2017 van de penningmeester ... 194
Jaarverslagen 2017 van de commissies en stichtingen ... 196

Ten geleide

Een hele stoet Westfriezen trekt voorbij in deze 85e editie. Ook velen van buiten die hun voetafdruk hebben achtergelaten in het gebied binnen de Westfriese Omringdijk, stappen in en uit. Bekende en onbekende personen, zij allen maken deel uit van een bont palet aan afgestofte historie dat deze uitgave biedt.
De ene keer was die laag stof metersdik, zoals bij het onderwerp over een rechtszaak uit 1503 over de Langereis, de denkbeeldige scheiding tussen westelijk en oostelijk Westfriesland. Nauwelijks kans om te verstoffen kregen zeer recente foto's van de Westfrisaweg. Als vervolg op vorigjaar toont een nieuwe reeks dronebeelden vorderingen van dit ingrijpende project.

Precies een eeuw geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Hoe beleefde Westfriesland deze onderbelichte oorlogsjaren? Nog niet helemaal verleden tijd, maar ongemerkt verdwijnen er steeds meer: karakteristieke koolboeten. Welke Westfriezen hebben nadrukkelijk hun stem laten horen op en rond het Binnenhof? U merkt het, oude en jonge geschiedenis levert van alles op.

Ook in deze uitgave volgt de redactie het besluit van het genootschapsbestuur over de schrijfwijze van onze regio: Westfriesland. Ook schrijven we bijvoorbeeld Westfriese rijkdom. A11ebei zonder streepje, om de eenheid van ons gebied te benadrukken. Eigennamen uitgezonderd, daar blijven we af. Daarom heet dit jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw.

Tot slot verheugend nieuws. De bibliografie van Westfriesland is teruggekeerd. Niet in het jaarboek, maar op de website van het genootschap. Ruim veertig jaar is een opsomming van publicaties in het jaarboek opgenomen, vanaf 1971. Velen ervaren het ontbreken van een compact overzicht voor de gehele regio als een gemis.
Henk Komen heeft eerst een inhaalrace gemaakt, met een lijst van titels van boeken en artikelen die vanaf 2013 zijn uitgekomen. Online zal de bibliografie met zekere regelmaat worden aangevuld. Zo kan historie nóg meer opleveren.

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.