Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 2014 » Pagina 5

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 81e jaarboek, pagina 5.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2014.
Auteur: Jan Smit.

Jan Smit Op 6 augustus 2014 is het 90 jaar geleden dat het Westfries Genootschap is opgericht. De vereniging kreeg de voor velen van ons nog vertrouwde naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland mee. De oprichters omschreven het doel van de vereniging in de oprichtingsakte als volgt: Het in eere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft.
De statuten zijn na de oprichting tweemaal gewijzigd (in 1994 en in 2010), maar in wezen is het doel nog steeds hetzelfde. Nu vermelden de statuten over het doel: Het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zo veel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.
Anno 2014 is het Westfries Genootschap een vereniging met meer dan 2.200 leden. Bij zijn inzet om de doelstellingen te realiseren maakt het bestuur dankbaar gebruik van het secretariaat en werkt het samen met diverse stichtingen en verenigingen.
Het Westfries Genootschap dient niet alleen een maatschappelijk belang, maar ook dat van de leden. Het is een fantastische vereniging om lid van te zijn. Onze eerste voorzitter G.C. van Balen Blanken, huisarts te Spanbroek, schreef in het voorwoord van het eerste jaarboek dat in 1926 verscheen: Hierbij hebben wij de eer U uit te noodigen tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap. Ik nodig u uit om als verjaardagscadeau voor het 90-jarige Westfries Genootschap op zoek te gaan naar nieuwe leden.
Volkert Nobel neemt dit jaar afscheid als lid van de redactiecommissie. Vanaf 1971 was hij lid van deze commissie. Als bestuur en leden willen we hem bedanken voor zijn zeer grote inzet voor het jaarboek.
Het jaarboek veranderde in de loop van de jaren van uiterlijk en inhoud, maar het is nog steeds een visitekaartje van het Westfries Genootschap met veel wetenswaardigheden over Westfriesland, de Westfriese cultuur en het streekeigene. Elk jaar kijken we uit naar dit fraaie boekwerk. Ook dit jaar staat er weer een rijke schakering aan artikelen in.
Omdat de jaarboeken van het Westfries Genootschap een schat aan informatie bevatten, heeft het bestuur besloten om alle tachtig jaarboeken die inmiddels zijn verschenen, te laten digitaliseren en op onze website te publiceren. Dankzij een gulle sponsor kost ons dat niets!
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van het 81e jaarboek.

Jan Smit, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.