Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2014 » Inhoud

West-Friesland Oud & Nieuw, 81e jaarboek, 2014

Inhoud

Voorkant Jaarboek 2014 (81e jaargang) Woord vooraf ... Jan Smit ... 5
Westfries Genootschap ... 6
Willem Alexander Braasem en zijn Westfriese Naïeve Schilders ... Chiene Vos ... 9
Westfriese plattelandssteden van hun ontstaan tot hun opheffing in 1811 ... Jan de Bruin ... 26
Bestond Westfriesland vroeger eigenlijk wel? ... dr. Jos Leenders ... 49
Archeologisch onderzoek bij Bovenkarspel - Het Valkje ... Wouter Roessingh ... 64
De baas van ‘de mooiste koelkast van Europa’ ... Peter Smit ...73
Markante timmerschuur en zijn eigenaren ... Ina Broekhuizen-Slot ... 82
Regionale Seed Valley als wereldspeler ... Martin Menger ... 88
Oranje voetstappen binnen de Omringdijk ... Volkert J. Nobel ... 92
Twee (bloed)lijnen verbinden Willem I met Willem-Alexander ... Volkert J. Nobel ... 124
Drie maal koninklijk eremetaal in Schagen ... Volkert J. Nobel ... 126
De primeur van Benningbroek ... Martin Menger ... 127
In oôze oigen taal ... 128
Moin dat Moidje ... Henk Kok ... 154
Kroniek van West-Friesland 2013 ... Peter Smit ... 156
Ledenlijst ... 176
Jaarverslag 2013 van de secretaris ... 196
Jaarverslag 2013 van de penningmeester ... 199
Jaarverslagen 2013 van de commissies en stichtingen ... 202

Een uitgave van het Westfries Genootschap en HDC Media.

Ten geleide

Zijn naam stond in 1971 voor het eerst bij de Commissie van redactie voor het jaarboek, in de 38e Bundel. Editie 2014 (nummer 81) is het laatste Jaarboek van het Westfries Genootschap waaraan Volkert J. Nobel heeft meegewerkt als lid van de redactiecommissie. Na 43 jaar van schrijven, auteurs benaderen, artikelen redigeren en ideeën verspreiden, steeds met een kritisch oog voor ontwikkelingen in ‘zijn’ Westfriesland stopt Volkert als commissielid.
Al vijf jaar eerder, in 1966, werd de boerenzoon uit Bobeldijk (geboren op 9 februari 1929) genoemd als lid van de Commissie Stolphoevereeks. Beide commissies zijn later samengevoegd. Zijn eerste artikel in het Jaarboek (dat toen Bundel heette) verscheen in 1969: ‘Schagen, gewoon een fijne, gezellige plaats’. Van zijn hand volgden - tot en met dit nieuwe jaarboek - liefst 78 artikelen.
Volkert, dank je wel.

Ook een woord van dank aan Marijke Joustra en Joke Terra. Als medewerksters van respectievelijk Regionaal Archief Alkmaar en Westfries Archief verzorgden zij samen sinds 2006 de Bibliografie van West-Friesland. De redactie is gestopt met deze rubriek, na 42 jaar. Nu op internet steeds meer én sneller informatie beschikbaar komt, is een jaarlijks overzicht van verschenen boeken en publicaties achterhaald. De bibliografie was in 1972 het initiatief van Bert Kölker. Latere samenstellers waren Piet Boon, Saskia Baarda en Ineke Plenckers.

Met een uitgebreide opsomming van nagenoeg alle officiële voetstappen van ‘de Oranjes’ binnen de Westfriese Omringdijk kent dit Jaarboek een vorstelijk karakter. In Henk Kok heeft de redactiecommissie haar eigen ‘vorst’. Henk, sinds 1973 maatschappelijk actief, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Met de aangepaste schrijfwijze van Westfriesland en vervoegingen daarvan in dit Jaarboek volgen wij de nieuwe lijn van het bestuur van het Westfries Genootschap. Met het schrappen van het streepje na West wordt de eigen identiteit van de regio benadrukt. Andere eigennamen blijven ongewijzigd.

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.