Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2005 » Pagina 167

Bibliografie West-Friesland 2004

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 72e jaarboek, pagina 167-182.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2005.
Auteur: Piet Boon en G.I. Plenckers-Keyser.

Piet Boon en Marijke Joustra

Met de pensionering van Piet Boon per april 2005 als medewerker van het Westfries Archief te Hoorn is ook een einde gekomen aan zijn medewerking aan de Bibliografie van West-Friesland. Een reeks van jaren heeft Piet dit publicatieoverzicht verzorgd, samen met anderen. De bibliografie van 1978 was de eerste waarboven zijn naam prijkte. Sinds 1987 werkte hij bij de samenstelling nauw samen met Ineke Plenckers van het Regionaal Archief Alkmaar. Ineke heeft vorig jaar afscheid genomen. De redactiecommissie is Piet Boon zeer erkentelijk voor zijn bijdragen. Joke Terra, zijn collega bij het Westfries Archief, neemt zijn taak over.

De redactiecommissie

West-Friesland algemeen

BOER, Nico de: 'n Tikkie tekort: psychiatrie in Westfriesland 1600-2000.
Hoorn, 2004. 208 p.: ill.

BOER, Ypie de: 75 jaar Sinfonia in West-Friesland.
Hoorn, 2004. 84 p., ill.

BRUIN, Jan de en Diederik ATEN: Een gemene dijk?: verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland; De watersnood van 1675-1676.
Purmerend, 2004. 63 p., ill.
(21e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche)

BROERSEN, Jef C.W.: 100 jaar Koster: de lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
Alkmaar, 2004. 136 p., ill.

GERRITSEN, Jan Derk: Herken je eigen streek weer aan zijn kleurgebruik.
WFON 71 (2004), p. 72-80, ill.

HISTORISCH West-Friesland: tijdschrift voor Westfriezen over Westfriezen, mei 2004, 28 p., ill. en november 2004, 28 p., ill.

KAZIMIER, Gerben: West-Friezen in reliëf: het leven en werk van kunstenaar Gerard Lückens.
WFON 71 (2004), p. 7-28, ill.

NOBEL, Volkert J., Cees BAKKER: Goed geboerd.
Hoorn, 2003. 23 p., ill.
(Uitgave Stichting Vrienden van het Westfries Museum, afl. 39).

NOBEL, Volkert J.: Kermis in 1924: niet overal op zondag.
WFON 71 (2004), p. 44-45.

SCHILSTRA, J.J., L BRANDT BUYS, C. DE JONG: De stolp te kijk: de stolpboerderijen: toen, nu en straks.
Wormerveer, 2004. 120 p., ill. Volledig herziene versie van de derde druk uit 1991.

STOOMTRAM, DE, tussen Hoorn en Enkhuizen.
De Stoomtram, jrg. 29 (2004), nr. 99, p. 10-15, ill.

VRIES, Evert C. de: Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 2003.
WFON 71 (2004), p. 149-164, ill.

ZON-CHRISTOFFELS, Francis van: "Varen we naar de overtoom".
Een nieuwe chronyke, jrg. 21 (2004), nr. 1, p. 16-26, ill.

Bibliografieën

BOON, Piet en G.I. PLENCKERS-KEYSER: Bibliografie van West-Friesland 2003.
WFON 71 (2004), p. 165-178.

VERSCHENEN in 2003 en 2004; samenst. bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 28 (2004), nr. 3, p. 22-24. Betreft literatuur over Alkmaar.

Lokale geschiedenis ALKMAAR ALKMAAR in de klas, de klas in Alkmaar; penvoerder Magda van Amsterdam; eindred. Marcel van Riessen. Alkmaar, 2004. 150 p., ill. Lespakket omgevingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs in Alkmaar.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.