Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2004 » Pagina 165

Bibliografie van West-Friesland 2003

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 71e jaarboek, pagina 165-178.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2004.
Auteur: Piet Boon en G.I. Plenckers-Keyser.

Piet Boon en G.I. Plenckers-Keyser

Het is niet de gewoonte van de beide samenstellers om de Bibliografie van West-Friesland met een inleiding te beginnen. Meestal spreekt de inhoud voor zich en dat is ook nu het geval. Reden voor een enkel inleidend woord is het feit dat Ineke Plenckers haar werkzaamheden als bibliothecaresse van het Regionaal Archief Alkmaar beëindigt, waarmee ook een eind komt aan haar medewerking aan de Bibliografie van West-Friesland.
De bibliografie van 1987 was de eerste waaraan zij een bijdrage leverde. Die van 2003, zeventien afleveringen later, is dus de laatste. De samenwerking met Ineke Plenckers verliep van het begin af aan probleemloos, de bijdragen uit het Alkmaarse waren altijd van hoge kwaliteit. De samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar blijft bestaan. Vanaf nu neemt Marijke Joustra het verzamelen van literatuur over westelijk West-Friesland voor haar rekening.

Piet Boon

West-Friesland algemeen

BARTSTRA, Douwe: Gasbronnen in Noord-Holland van 1895 tot heden.
Middenbeemster, 2003. 139 p., ill.

BOON, Piet: Kerk en schip: Westfriese zeelieden omstreeks 1700 en hun godsdienstige achtergrond. In: In het kielzog: maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden (Amsterdam, 2003), p. 317-329, ill.

BOS, Harold D.E.: "Bewaren en pronken" in boerderijen in West-Friesland.
WFON 70 (2003), p. 118-126, ill.

BREMER, J.T.: Mr. Rutger Paludanus (1736-1788) en het verdronken land in de Noordkop.
Zijper historie bladen, jrg. 21 (2003), nr. 3, p. 5-10, ill.

GROENTJES, Mart: De stolp: essentiëel onderdeel van vitaal platteland.
WFON 70 (2003), p. 7-17, ill.

HISTORISCH West-Friesland: tijdschrift voor Westfriezen over Westfriezen, april 2003. 28 p., ill. en oktober 2003, 28 p., ill.

VRIES, E.C. de: Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 2002.
WFON 70 (2003), p. 151-167, ill.

Bibliografieën

BOON, Piet en G.I. PLENCKERS-KEIJZER: Bibliografie van West-Friesland 2002.
WFON 70 (2003), p. 168-182.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.