Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Archivering » WFON » 2003 » Pagina 6

Voorwoord

Aan de leden

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 70e bundel, pagina 6.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2003.
Auteur: Klaas Bant.

Het 70e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw ligt voor u. In 79 jaar 70 jaarboeken presenteren, een niet geringe prestatie van de redactiecommissie. Ook dit jaar bieden wij u weer een thema-uitgave aan. Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Reden om ook in dit boek uitvoerig stil te staan bij de stolpboerderij: die zo kenmerkend voor Noord-Holland. Het aantal stolpboerderijen vermindert jaarlijks. Toch zijn er gelukkig in onze West-Friese dorpen nog vele stolpen over. De meeste niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. Veel bewoners van stolpen realiseren zich dat ze in een landschappelijk monument wonen en proberen dan ook zo goed mogelijk de stolp in zijn oorspronkelijke staat te behouden. In deze bundel kunt u hier het een en ander over lezen. Momenteel zijn er in bijna alle West-Friese dorpen en steden historische verenigingen. Deze hebben zich het afgelopen jaar beijverd om in hun gemeente de stolpen te inventariseren. Er zijn er gelukkig nog veel.

In de vorige bundel schreef ik over ons onderwijsproject voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. In het afgelopen jaar hebben veel basisscholen in ons gebied “De speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland” aangeschaft. De leerlingen kunnen ermee aan de slag.

In het bestuur van het genootschap vonden twee belangrijke mutaties plaats. Op de Westfriezendag in september 2002 namen we afscheid van onze vice-voorzitter Jaap Raat. Door de burgemeester van Heiloo werden hem de versierselen opgespeld, die hoorden bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, terwijl de vergadering hem benoemde tot erelid van onze vereniging. Zijn functie werd overgenomen door Gerian Helder-Dekker. Op de najaarsstreekmiddag in Nieuwe Niedorp konden we gelukkig weer een penningmeester benoemen in de persoon van Jan Smit uit Opperdoes. Het dagelijks bestuur van ons genootschap is dus weer compleet. Kort na onze Westfriezendag van vorig jaar overleed onze oud-voorzitter en erelid Dirk Breebaart. Reeds in 1949 maakte hij deel uit van het bestuur. Het genootschap is hem veel dank verschuldigd.
Dankzij een aantal gerichte acties in alle West-Friese gemeenten konden we weer vele nieuwe leden inschrijven. We hopen dat zij zich thuis voelen bij ons genootschap.
Tenslotte wens ik u veel leesplezier met het nieuwe jaarboek en hoop velen van u te ontmoeten op onze Westfriezendag in september.

Klaas Bant, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.