Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 2000 » Pagina 174-183

Bibliografie van West-Friesland 1999

Lokale geschiedenis

ALKMAAR
ATEN, D.: Alkmaar als militair zenuwcentrum tijdens de Engels-Russische invasie van 1799.
Alkmaar, 1999. 3 p., ill.

ATEN, D.: Alkmaar in 1799: stad in oorlogstijd.
Alkmaar, 1999. 37 p., ill.

ATEN, D.: De Boekelermeer: jonkheren, (trek)arbeiders en rietlanden in een polder bij Alkmaar.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 2, p. 1-12, ill.

BITTER, P. en J.M.T. VAN SETERS: Goed gevonden: textielvondsten uit archeologische opgravingen in de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar.
Alkmaar, 1999. 224 p., ill. (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie; 7)

BLEEKER, E.: Hoevervaart en Egmondermeer.
Alkmaar, 1999. 8 p., ill.

GRAAF, T. VAN DE: De viering van Alkmaars Ontzet in een bijzonder herdenkingsjaar.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 1, p. 1-11, ill.

LUCASSEN, Michael N.J.: Jacobus Andreas Crescent.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 3, p. 1-9, ill.

LUDEKE, J. en D. LANGENBERG: 100 jaar "De Halter".
Alkmaar, 1999. 16 p., ill.

OUD-KATHOLIEKE, De, parochie van de heilige Laurentius te Alkmaar 1949-1999: een gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de parochie; onder red. van H.A. Schoon ... [et al.].
Alkmaar, 1999. 88 p., ill.

RAAD, Harry DE: Het Jonge Hof: lotgevallen van een kloostercomplex.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 2, p. 13-22, ill.

ROGGE, Carla: Langs Alkmaarse hekken.
Alkmaar, 1999. 32 p., ill.

STIERP-IMPINK, AC., C.R. VAN DER VEER en AA DE REUS-VREDENBURG: Het Gulden Vlies: van herberg tot stadscafé.
Schoorl, 1999. 160 p., ill.

VALK, Gerrit: Herdenkingsrede 8 oktober 1999.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 3, p. 10-20, ill.

VIS, Jurjen: Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende eeuw, dl. 2.
Oud Alkmaar, jrg. 23 (1999), nr. 1, p. 12-23. Vervolg vorige jaargang.

Koedijk
GEUS, J.P.: De grafzerken uit de Ned. Herv. kerk te Koedijk.
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), nr. 1, p. 12-16, ill.

GEUS, J.P.: Secretarissen, schepenen en burgemeesters bewoonden vanaf de 17' eeuw de plek waar in 1929/30 het nieuwe Koedijker raadhuis werd gebouwd.
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), nr. 2, p. 17-21, ill.

GEUS, J.P.: Het zangtalent van Lourens van der Oord (1844-1903) en zijn kleinzoon Laurens Bogtman (1900-1969).
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), nr. 2, p. 2-5, ill.

ROGGE, Carla: De historische bebouwing van Koedijk.
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), nr. 1, p. 17-19, ill.

WIELEN, D. VAN DER: Waar komt de naam "Gouden Engel" vandaan?
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), p. 5-6, ill.

ANDIJK
JAARBOEKJE Oud-Andijk 1999, jrg. 23.
Andijk, 1999. 70 p., ill.

BERGEN
BAAR, Jan VAN: Het interneringsdepot en het deserteurskamp te Bergen.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 10-15, ill.

GRAAF, M.P. VAN DE: 1910: Post- en Telegraafkantoor met bovenwoning.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 33-36, ill.

GROOTEMAN, John: In Bergen ligt een stukje Russisch grondgebied.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 5-8, ill.

GROOTEMAN, John en Harry J. VAN GROL: Wandel- en fietsroutes langs historische locaties, Bergen en Bergen aan Zee: de veldslagen in Bergen en omgeving in het najaar van 1799 in woord en beeld.
Bergen, 1999. 24 p., ill.

KRANENBURG, M. VAN: Vrijheid, gelijkheid, broederschap: 1799: bange dagen in Bergen.
Bergen, 1999. 36 p., ill. Uitgave bij de tentoonstelling.

MOOIJ, Piet: De bus in het dorp.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 23-27, ill.

OTTEN, Frank J.M.: Grondbelasting en onroerend goed in Bergen in de jaren 1875-1904.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 45-48, ill.

OTTEN, Frans A.H.: Herinneringen aan Dirk Klomp (1883-1947).
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 49-51, ill.

RANZIJN, J.: Belevenissen van een Bergenaar.
Bergen, 1999. 207 p., ill.

STAARINK-BRUINSMA, Trees: Bergenaren vertellen over vroeger.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 40-42, ill. Betreft Mr. F. Zeiler.

STAARINK-BRUINSMA, Trees: Bergenaren vertellen over vroeger: het verhaal van Jan Swaan.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 16-17, ill.

VEER, A.A.: Bergens nieuws honderd jaar geleden.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 3-4, nr. 2, p. 31-32.

WAALEWIJN, Ru: Bouwkundige erfenissen uit de Duitse bezettingstijd.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 52-54, ill.

ZEILER, Frits David: Kerken in de heerlijkheid: geschiedenis van kerkgebouwen en kerkgang in Bergen NH. Bergen, 1999. 160 p., ill.

Bergen aan Zee
BUIZER, Bert en Frits David ZEILER: Namen noemen aan zee: over de achtergrond van straatnamen in Bergen aan Zee.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 2, p. 37-39, ill.

ENKHUIZEN
BOON, Piet: Early contacts between Fiihr and Enkhuizen: the merchant Boye Volkertsz and his countrymen.
Nordfriesiche Seefahrer in den friihen Neuzeit (Amsterdam, 1999), p. 78-90.

BRIEFFIES, Pim: Enkhuizen en de invasie van Engelsen en Russen in 1799.
Steevast, 1999, p. 24-34, ill.

DINGEMANS, M.: Cultuurhistorische verkenning Enkhuizen deel 2: Kade/Wierdijk.
Zeist, 1998. 12 bl., ill.

KEPPEL, Jaap: "So wie benijdt des anders profijt": een Enkhuizer raadslid handelt in 17'eeuwse bouwwerken.
Steevast 1999, p. 51-61, ill.

KOEMAN, Klaas, Jan Willem LOOTS, Peter BAKKER: Het bouwhistorisch onderzoek van Breedstraat 5l.
Steevast 1999, p. 100-103, ill.

MESSCHAERT-HEERING, S.: Tussen Hel en Vagevuur.
Steevast 1999, p. 97-99, ill. Betreft straatnamen.

RODENBURG, Cor: Een tehuis voor bejaarde zeelieden in Enkhuizen.
Steevast 1999, p. 48-50, ill.

SNIJDERS, Max: De Joodse Gemeente in Enkhuizen.
Steevast 1999, p. 4-21, ill.

STEEVAST 1999: jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen te Enkhuizen.
Enkhuizen, 1999. 115 p., ill.

VEEN, B. VAN DER: 100 jaar Zomeravondconcerten, 1899-1999.
Steevast 1999, p. 84-88, ill.

VISSER, Kees: De laatste kuiper van Enkhuizen; foto's: Ko Steltenpool.
Tagrijn 1999, nr. 4, p. 3-8, ill.

VRIES, E.C. DE: Het Departement Enkhuizen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 200 jaar.
Steevast 1999, p. 74-81, ill.

VRIES, E.C. DE: Een edelmoedige daad.
Steevast 1999, p. 81-83, ill.

VRIES, E.C. DE: Kroniek over het jaar 1998.
Steevast 1999, p. 104-115.

VRIES, E.C. DE: De Wilhelminalinde.
Steevast 1999, p. 95-96, ill.

VRIES, P.J. DE: De torenwachters van Enkhuizen: de Luchtwachtdienst (1938-1940).
Steevast 1999, p. 35-47, ill.

ZWART, A.G. en P.A.M.: Wandelen met Andries Diericks: de lidmatenlijsten uit 1591 en 1593 (II).
Steevast 1999, p. 89-94, ill.

HARENKARSPEL
DEKKER, M.: De Rietgreb.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 10-11, ill.

KEESOOM, P.H.M.: De vrije heerlijkheid Harencarspel.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 12-17.

KLEVERLAAN, Piet: 'Puur zo'n stukkie van de weg of'.
Toendertoid, nr. 14 (1999), p. 8-17, ill. Betreft de jeugdjaren van Annie Beemsterboer-Ruiter in de Speketerspolder.

LANTMAN, ARNOLD: Het padje van Nieuwboer.
Toendertoid, nr. 15 (1999), p. 25-31, ill.

MULLER-BOMMER, Nel: Het oude huis: de Lange Baan: dl. 6.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 26-32.

Eenigenburg
WIGCHEREN, D.P. VAN: Het Huis te Nuwendoorn; herzien en aangevuld door H.S. Danner.
Hoorn, 1999. 32 p., ill. Eerste uitgave: 1976.

St. Maarten
JONKER, Jan: De Westfriese zeedijk.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 24-25. Betreft het maaien van de dijk.

Tuitjenhorn
BEEMSTERBOER, Jaap: Veertig jaar Mater Amabilisschool en de omschakeling naar vormingswerk.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 16 (1999), p. 12-16, ill.

Waarland
KLEVERLAAN, Piet: Op z'n paasbest in de pastorie.
Toendertoid, nr. 15 (1999), p. 8-11, ill. Betreft het schilderij van de familie Kraakman.

LANTMAN, Arnold: Ga de goede kant uit.
Toendertoid, nr. 15 (1999), p. 36-44, ill. Betreft slagerij Wever.

LANTMAN, Arnold: De Kluivers 33 jaar: 1965-1998.
Waarland, 1998.47 p., ill. Supplement op de uitgave 'De Kluivers', 1965.

LANTMAN, Arnold: Lantmanstraat: postuum eerbetoon aan veelzijdig mens.
Toendertoid, nr. 14 (1999), p. 33-41, ill.

LANTMAN, Arnold: Nieuws van vroeger.
Toendertoid, nr. 14 (1999), p. 5-7, nr. 15 (1999), p. 5-7, ill.

LANTMAN, Arnold en Joop ZUTT: Onwijs gaaf onderwijs.
Toendertoid, nr. 14 (1999), p. 18-29, nr. 15 (1999), p. 12-20, ill.

ZUTT, Joop: Uit het dagboek van een negentigjarige Westfriese vrouw.
Toendertoid, nr. 14 (1999), p. 2-4, nr. 15, (1999), p. 2-3, ill. Betreft Afie Hoogeboom-Meester. Vervolg vorige jaargang.

Warmenhuizen
LINGERAK, W. en C. VAN DEN BERG: De gasfabriek van Warmenhuizen.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 16 (1999), p. 18-23, ill.

SIEWERTSEN, W.: De Fuik.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 16 (1999), p. 3-8, ill.

TESTAMENT, Het, en boedelscheiding van Cornelia Hoogeboom getrouwd met Cornelis Haarlem, alias Heesjes.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 16 (1999), p. 8-10.

WESTRA, Klaas: Uit het dagboek van Rijkwaard Johannes van Duin.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 19-23, ill.

HEERHUGOWAARD
100 jaar Paramelt: een eeuw in was 1898-1998.
Heerhugowaard, [1999]. 91 p., ill.

LANTMAN, Arnold en Joop ZUTT: Opkomst en ondergang van de twee cafés bij station Noord-Scharwoude.
WFON, 65 (1998), p. 82-93, ill. In vorige jrg. geplaatst onder Noord-Scharwoude. Gebied valt nu onder Heerhugowaard.

HOORN
BOON, Corrie: Vijf Agatha's door de eeuwen heen: verre nazaat op (be)zoek in het Foreestenhuis.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 3, p. 128-129, ill.

DORLEIJN, Peter: Wormsbechers zochten de vis op (Hoorn-Monnickendam-Huizen).
Tagrijn 1999, nr. 3, p. 13-18 en nr. 4, p. 14-20, ill.

GROOT, N.J., Gerdien DE GALAN, Renate FORMER, Arie BOEZAARD: Risdam, een Hoornse stadswijk: Wie weet nog hoe ...
Hoorn, [1999]. 256 p., ill.

HOEK, E.E. VAN DEN: Grote Oost 16 Hoorn: "De Nieuwe Zoete en Gezonde Apotheek": bouw- en bewoningsgeschiedenis.
Hoorn, 1999. 100 p., ill.

HOEK, E.E. VAN DEN: Grote Oost 58 Hoorn: "Het Claes Joest Huys": bouw en bewoningsgeschiedenis.
Hoorn, 1999. 128 p., ill.

HOORN tijdens de inval van 1799: het joumaal van M. Commandeur.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 4, p. 6-10, ill.

ORSEL, E.D. (tekst), K. EMMER (red.): Bouwhistorische aantekening: Justitiële Inrichtingen 'Oostereiland', Hoofd 1, Hoorn.
Den Haag, 1998. 127 p., ill.

OVERMAN, Rogier: Van broodventer tot fabrieksarbeider: de geschiedenis van een Hoornse bakkersknecht.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 3, p. 105-108, ill.

OVERMAN, Rogier: Verzamelaar en Horinees in hart en nieren: de geschiedenis van het leven van Giel van der Zel.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 4, p. 153-156, ill.

RAMAKER, Femke M.: De ontwikkeling van het bioscoopbedrijfin de gemeente Hoorn 1918-1928.
Amsterdam, 1999.65 p., ill. Doctoraalscriptie RU Utrecht.

ROOY-FIKKE, Trudy DE: Gouw 7 "ademt" het eeuwenoude verleden: monument gebleven tussen Hoorns nieuwe wereld.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 3, p. 95-99 en nr. 4, p. 144-148, ill.

STAM, Henk: Veel nering in het Venenlaankwartier: er kwam geen eind aan in de 30- en 40er jaren.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 2, p. 88-91, ill.

STRAUB, Henriette: Het archief: het houten strottenhoofd van Johannes Messchaert.
OORsprong, jrg. 1 (1999), nr. 1, p. 21-23, ill.

TARTWIJK, Ben VAN: Het journaal van Commandeur Raven.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 1, p. 29-31 en nr. 3, p. 112-115, ill.

UITERWIJK, Femke: Kent u Hoorn ook zo?
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 1, p. 32-33, nr. 2, p. 64-65, nr. 3, p. 120-121 en nr. 4, p. 176-177, ill.

VEKEN, Kees: De melkzaak aan de Achterstraat: de tijd ver terug van Cees en Toon Stam.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 1, p. 46-47, ill.

WALLE-VAN DER WOUDE, Tosca VAN DE: Voorlopige resultaten van opgraving op Jeudje: onderzoek naar overblijfselen verdedigingswerk.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 4, p. 139-143, ill.

WEEL, Ton VAN: De opgravingen aan het Jeudje: verdrag legt het belang van bodemonderzoek vast.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 3, p. 122-123, ill.

WOESIK, Henk VAN: Willem Cornelis Schouten: het 'Duyfken' gaat nu ook naar de Olympische Spelen in Sydney.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 1, p. 19-22, ill.

ZOONEN, Arie VAN: Hoorn in de 20e eeuw: aspecten van werken, wonen en vrijetijdsbesteding.
Hoorn, 1999. 27 p., ill.

ZOONEN, Arie VAN: Hoornse herbergen de eeuwen door: tientallen tapten van alles en nog wat tot 1900.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 2, p. 51-58, ill.

Zwaag
BESSELING, Siem, Kees KOK: Kronieken van 33 jaar leut: fota's, kiekjes en herinneringen bijeengebracht door Carnavalsvereniging Het Masker Zwaag.
Zwaag, 1999. 98 p., ill.

LANGEDIJK
KALVERDIJK, Ger: Wat doet de naam er toe?: Honger (Unjer) in het Geestmerambacht.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 16 (1999), p. 27-30.

OORLOG, De, van 1799 in Langedijk.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 2-6, ill.

SCHOORL, Cor VAN: Waterrijk Langedijk.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 10-12.

IJFF, Jan en Cor OUDENDIJK: De cooperatie Geestmerambacht.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 19-23, ill.

IJFF, Jan: Een vuilnispraatje.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 28-30, ill.

Noord-Scharwoude
BARTEN, Dirk: Van 'poepe' en 'Deense' witte kool.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 31-32, ill.

OUDENDIJK, Cor: Pieter Pranger, een muziekman van formaat.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 25-27, ill.

Oudkarspel
OUDENDIJK, Cor: Een priesterfeest in 1938.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 37-40. Betreft priester Jan Kuilboer.

RUTSEN, Cees: Noord-Hollandsche Brandwaarborg Maatschappij van 1816.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 13-16, ill.

IJFF, Jan: Betje Zuidam de hulleplooister.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 7, ill.

IJFF, Jan: Toneelvereniging 'Jong Leven'.
Van Otterplaat tot Groenueldsweid, jrg. 5 (1999), p. 34-36, ill.

Sint Pancras
100 jaar bibliotheek.
De Klin, jrg. 14 (1999), p. 32-51, ill.

1799 een jaar, dat de Pancrassers lang zou heugen.
De Klin, jrg. 14 (1999), p. 65-71, ill.

BANKZAKEN.
De Klin, jrg. 14 (1999), p. 21-31, ill.

GYMNASTIEKVERENIGING S.S.S. Sport Staalt Spieren 75 jaar, 1912-1998.
Sint Pancras, 1998. 32 p., ill.

MEMENTO MORI.
De Klin, jrg. 14 (1999), p. 52-63, ill. Betreft de plaatselijke begrafenis-vereniging.

MEDEMBLIK
BRIEFFIES, Pim: Medemblik en de invasie van Engelsen en Russen in 1799.
WFON, 66 (1999), p. 151-161, ill.

JAARUITGAVE 1997 Oudheidkundige Vereniging "Medenblick".
Medemblik, 1999.44 p., ill.

NIEDORP
BAKKER, J.F. e.a.: Als een windvlaag over velden.
Schoorl, 1999. 128 p., ill. Betreft afgelopen eeuw in Zijdewind, 't Veld en de Moerbeek.

LEVENSVERHAAL, Het, van Piet Zwagerman VIII.
Informatieblad Stichting 'Historisch Niedorp', nr. 33 (1999), p. 20-27. Vervolg vorige jaargangen.

WIT, Aat, Jan KEUKEN, Themanummer Engels-Russische invasie in 1799.
Informatieblad Stichting 'Historisch Niedorp', nr. 32 (1999), 21 p., ill.

Nieuwe Niedorp
KEUKEN, Jan, Annet KLOMP-KEUKEN: Terug naar het Rembrantszhuis: een stuk bewoningsgeschiedenis.
Informatieblad Stichting 'Historisch Niedorp', nr. 33 (1999), p. 9-17, ill.

WIT, Aat: De Nederlands Hervormde kerk in Nieuwe Niedorp.
Informatieblad Stichting 'Historisch Niedorp', nr. 33 (1999), p. 1-8, ill.

Oude Niedorp
KLEVERLAAN, Piet: 'Een Schot' in Oude-Niedorp.
Toendertoid, nr. 15 (1999), p. 21-24, ill.

NOORDER-KOGGENLAND

Abbekerk
GESCHIEDENIS van Abbekerk in een verzamelband 1999.
Abbekerk, 1999. 24 p., ill.

Hauwert
JAARBOEK 1998: vierde jaarboek van de Stichting Historisch Genootschap Hauwert.
Hauwert, 1999. 101 p., ill.

Twisk
TWISCA 1999: 3ejaarboek van de werkgroep Oud-Twisk.
Twisk, 1999.52 p., ill.

OBDAM

Hensbroek
DEKKER, Ed: 't Viooltje bloeit al 125 jaar: oudste vereniging van Hensbroek jubileert 1874-1999: de historie van een toneelvereniging.
Hensbroek, 1999. 77 p., ill.

Obdam
KOOMEN, Jac.: EHBO Obdam 50: 1949-1999.
Obdam, 1999. 39 p., ill.

Wogmeer
WOGMEERKRONIEK Nr. 3, 1998.
Wogmeer, 1999. 48 p., ill.

OPMEER
VLIEGER, Diny e.a. (red.): Hoog-Op 25 jaar 1974-1999, Hoogwoud-Opmeer.
Opmeer, 1999. [41] p., ill. Betreft tennisvereniging.

Hoogwoud
DEKKER, Ed (eindred.): Coulissen zwaar van behang: honderd jaar toneelplezier bij 'Leren Onze Lust': LOL 1899-1999.
Langereis-Hoogwoud, 1999. 70 p., ill.

JONG, Jac. P. DE: Bouwstenen uit het verleden [van de parochie St. Jans Geboorte]: deel 2.
Hoogwoud, 1999. 112 p., ill.

VROEGER was alles aars; red.: Erik Mooij e.a.
Hoogwoud, 1998. 54 p., ill.

SCHAGEN
GROOFF, N.J.: Lang gezochte foto na jaren toch nog boven water gekomen.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 5-6, ill. Betreft WO II.

HEIJSTERVELT, S.J. VAN: De kapel aan de Keins.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 7-10, ill. Verscheen in 1903 in de Schager Courant.

KRONIEK, De, van Maria Boodschap.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 11-22, nr. 4, p. 13-18 en nr. 5, p. 7-11, ill. Betreft jaren 1940-1945.

POL, R.J.M. VAN DE: Juweeltje verloren in Schagen [in 1668]: Internet en geschiedenis.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 5, p. 12-17, ill.

POL, R.J.M. VAN DE: "Met de bloote messen na 't leeven te staan": belaagde ouders in de zeventiende eeuw.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 5, p. 3-4, ill.

POL, R.J.M. VAN DE: Nogmaals 'De Stenen Pijp'.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 7-8, ill.

POL, R.J.M. VAN DE: Schagen en de oorlog van 1799.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 4, p. 3-5, ill.

POL, R.J.M. VAN DE: Schagen had ooit een zaagmolen.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 9-11, ill.

POL, R.J.M. VAN DE: Wie repareert de brug?
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 17-20. Betreft de Koggebrug bij de herberg 'De Roos' in 1803.

SMIT, J.H.: Cornelis Blaauboer Kz. (1890-1950).
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 3-4, ill.

SMIT, J.H.: 55 jaar geleden: de treinbeschieting: Schagen, 12 september 1944.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 4, p. 11-12, ill.

TIMMER, F.: Jan van Stipriaan, baljuw en schout van Schagen (1771-1786).
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 11-16. Vervolg van vorige jaargang.

TIMMER, Fred: Was het rijkdam of armaede ?: de heerlijkheid Schagen als anderpand.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 2, p. 8-10, ill.

WIT, J.N. DE: Kermis.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 2, p. 14-16, ill.

WIT, J.N. DE: De spaarlijn.
De Kakelepost, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 3-6, ill.

SCHERMER
FEEKMAN, Joris, Arjen STEEGSTRA: Recht op wind.
Schermer, 1999. 76 p., ill. Betreft de 15 Schermer molens.

SCHOTSMAN, Pieter en Leo DEN ENGELSE: Een kaart van de polders Naardeindermeer en Sapmeer.
Een nieuwe chronyke, jrg. 16 (1999), nr. 1, p. 4-10, ill.

SMIT, P.: 7 juli 1833: een feestmaal in het polderhuis.
Een nieuwe chronyke, jrg. 16 (1999), nr. 3, p. 89-94, ill.

SCHOORL
BARENDRECHT, G.: De geschiedenis van het spoor rond Schoorl.
Scoronlo, nr. 20 (1999), p. 4-7, ill.

BOER, R.: Fort, Fortvlak en Fortblink.
Scoronlo, nr. 19 (1999), p. 1-4, ill.

BOS, Johan: De Schoorlse duinen: Staatsbosbeheer, 100 jaar natuur voor iedereen.
Abcoude, 1999. 77 p., ill.

BREMER, J.T.: Schoorl en de invasie van 1799.
Schaarl, 1999. 95 p., ill.

LAAN, Carrie: Tom Bas, de vrijwillige molenaar van de Kijkduin.
Scoronlo, nr. 19 (1999), p. 5-6, ill.

LIENEN, K. VAN: Grenspalen en limietscheidingen.
Scoronlo, nr. 19 (1999), p. 9-10, ill.

LIEMEN, K. VAN: De papiermolen te Schoorl.
Molenpost, jrg. 25 (1999), nr. 3 (nr. 97), p. 14-20 en nr. 4 (nr. 98), p. 2-9, ill.

Groet
GESPREK met een gebaren Groetenaar: Jaap Druyven.
Scoronlo, nr. 20 (1999), p. 10-12, ill.

STEDE BROEC
HISTORISCHE Vereniging 'Oud Stede Broec': jaarboek 1998.
Lutjebroek, [1999]. 120 p., ill.

REUS, Martien: Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten.
Zaltbommel, 1999. 76 p., ill.

VENHUIZEN
SWIER, Luuk: Y.A.D.A.-A.S.Y. '55: 50 jaar voetbal in Venhuizen.
Venhuizen, 1999. 192 p., ill.

UIT de Steenen Kamer: Jaarbaek 1998 Historische Vereniging Suyder Cogge.
Venhuizen, 1999.80 p., ill.

WERVERSHOOF

Onderdijk
MAGEZOINTJE, 'T, jrg. 6 (1999), nr. 10, 20 p. en nr. 11, [16] p., ill.

Wervershoof
RUITER, Johan, Sjaak STELTENPOOL: Wurvershovers, no wat den?
Wervershoof, 1999. 104 p., ill.

Zwaagdijk
VIERDE Jaarboek van de Werkgroep Historische Vereniging Den Swaeghdyck.
Zwaagdijk, 1999. 107 p., ill.

WESTER-KOGGENLAND
VEENHOPERKOGGE: uitgave van de Vereniging Hemony, jaargang 1.
Avenhorn, 1998. 32 p., ill.

VEENHOPERKOGGE: uitgave van de Vereniging Hemony, jaargang 2.
Avenhorn, 1999. 36 p., ill.

Berkhout
STAAL-KOSTER, Annet, Henny DE HAAS: Jubileumboek "Onze School" 125 jaar 1874-1999.
Berkhout, 1999. 95 p., ill. Betreft de Geert Holle School.

Ursem
GESCHIEDENIS van Ursem in een ringband 1999.
Ursem, 1999. p. 603-634, ill.

WIERINGEN
FIJNHEER-ROTGANS, Nel: Kadaster en grondbelasting.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 1, p. 26-30, ill.

FIJNHEER-ROTGANS, Nel (samenst.): Wielerbaan en wielerclub op Wieringen.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 3, p. 61-88, ill.

FIJNHEER-ROTGANS, Nel: Wieringer Ren- en Tourclub.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 4, p. 92-95, ill.

KOK, P.: Bezoek van Koningin Beatrix en Prins Claus aan Wieringen op 28 mei 1982.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 2, p. 54-56, ill.

KOORN, Jaap, Nel FIJNHEER-ROTGANS: Winkeltjes in Den Oever.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 1, p. 10-16, ill.

MODDER-DEN DRIJVER, B.: Historisch overzicht van de bijkerk te Den Oever van 1927 tot heden en de jaren '40-'41 op Wieringen.
Op de hòògte, jrg. 11 (1999), nr. 1, p. 20-22, nr. 2, p. 38-40, nr. 4, p. 89-90.

WOGNUM
JAARBOEK 1999 Historische Stichting 'De Cromme Leeck'.
Wognum, 1999. 64 p., ill.

STAAL, Han: De historie van B.C. Upsilon 1973-1998 samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de badmintonvereniging B.C. Upsilon te Wognum.
Wognum, 1998. 99 p., ill.

ZIJPE
DEKKER, P.: De familienaam Qua(c)k of Kwak.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 2, p. 12-15, ill.

JONKER, Annet: Beroering in de polder: De Zijpe tijdens de Patriottentijd, de Bataafse periode en de Engels-Russische invasie, 1780-1800.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 3. 24 p., ill. Themanummer.

LOO, L.F. VAN: Entrainementen in Zijpe: aflevering 2: Bram Nottelman.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 1, p. 3-10, ill.

LOO, L.F. VAN: Entrainementen in Zijpe: aflevering 3: Piet Strooper (1911-1983).
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 2, p. 3-8, ill.

LOO, L.F. VAN: Entrainementen in Zijpe: aflevering 4: Mees Dapper, Ruigeweg.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 4, p. 3-8, ill.

OLIEMANS, K.: De Rooms-Katholieke parochie te Zijpe.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 2, p. 22-24, ill.

Callantsoog
BAKEN GZN., J.: KNMR 175 jaar, 1824-1999.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 2, p. 26-27, ill.

BLOEM, Herman en Jannie PROVILY: Bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van pension 'Seinpost', dl. 1. en 2.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 3, p. 42-44, nr. 4, p. 62-63.

DOEVENDANS, S.A.: Het gebeurde in Callantsoog, dl. 2-5.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 4-7, nr. 2, p. 22-25, nr. 3, p. 50-53, nr. 4, p. 70-74, ill.

HOLLANDER, Klaas: Ondergang 'Loch Moidart'.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 2, p. 28-29, ill.

MOOIJ, Jan en Jannie PROVILY: Gisteren is ook een beetje geschiedenis: het gebeurde in 1998.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 12-13.

PROVILY-RIETVINK, Jannie: Hoe de familie Oskam in Callantsoog kwam.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 1, p. 18-19, ill.

PROVILY-RIETVINK, Jannie: In gesprek met Mien Schmidt-Baken.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 4, p. 66-67, ill.

IJFF, J.: Vijfenzestig jaar badgast.
De Clock van Callens-ooghe, jrg. 14 (1999), nr. 2, p. 32-33, ill.

Oudesluis
BREMER, J.T.: Meester Dirck, chirurgijn en kroniekschrijver te Oudesluis.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 2, p. 9-11, ill. Verscheen tevens in Nederlandse Historiën, jrg. 33 (1999), nr. 3, p. 114-118, ill. Betreft Dirck Burger van Schoorl.

Petten
BREMER, J.T.: Stranding van het Britse stoomschip Gulf of Panama (1882).
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 1, p. 17-18, ill.

SIEWERTSEN, W.: Petten in de vijftiende eeuw (1400-1500).
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 1, p. 11-14, ill.

Schagerbrug
LOO, L.F. VAN: Coöperatieve aankoopvereniging 'De Goede Verwachting' Schagerbrug (1915-1962).
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 1, p. 22-25, ill.

OTTER, Cees: Het uurwerk in de kerktoren van Schagerbrug.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 4, p. 19-23, ill.

't Zand
POPMA, F.: Kaasfabriek 'Eensgezindheid' te 't Zand (1896?-1910?).
Zijper historie bladen, jrg.17 (1999), nr. 2, p.17-18, ill.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.