Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2000 » Pagina 172-174

Bibliografie van West-Friesland 1999

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 67e bundel, pagina 172-186.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2000.
Auteur: Piet Boon en G.I. Plenckers-Keyser.

Piet Boon en G.I. Plenckers-Keyser

West-Friesland algemeen

1799: de Brits-Russische invasie in Noord-Holland; red. M.A. van Alphen ... [et al.].
Mars et Historia, jrg. 33 (1999), nr. 4. 116 p., ill. Themanummer.

1799: strijd achter de duinen: Brits-Russische invasie in Noord-Holland; door M. van der Hoeven ... [et al.].
Den Helder, 1999. 24 p., ill. Uitgave bij de tentoonstelling in het Marinemuseum te Den Helder.

ATLAS, De, van de Engels-Russische invasie in 1799; samenstelling en teksten D. Aten, M.N.J. Lucassen en V.J.M.L. Wijnekus.
Zaltbommel, 1999. 44 p., ill. De Atlas bevat 32 losse kaarten en prenten.

BAKKER, Cees, Carel DE JONG EN Margriet WIGARD: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun dorpen.
Zwolle, 1999. p. 129-152, ill.

BEEMSTERBOER, Jaap: 1799: De Kop van Noord-Holland als oorlogstoneel.
Zicht op Haringcarspel, jrg. 8, nr. 15 (1999), p. 3-9, ill.

BOON, Piet: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun scheepvaart.
Zwolle, 1999. p. 321-344, ill.

BOSSAERS, Katja: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun oorlogen en opstanden.
Zwolle, 1999. p. 225-248, ill.

BROZIUS, John R.: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun jonge jaren.
Zwolle, 1999. p. 177-200, ill.

BRUIN, Jan DE: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen, hun bestuur en rechtspraak.
Zwolle, 1999. p. 153-176, ill.

BRUIN, Jan DE: West-Friesland omstreeks 1650: een "perfecte kaart" uit het bezit van de gemeente Enkhuizen.
Steevast 1999, p. 62-71, ill.

BROEK, J.P. VAN DEN: Vlakbij maar niet vrij: een inventarisatie van Westfriezen gedetineerd in de gevangenis te Hoorn (1830-1902).
Enkhuizen, 1999. [115], 48 p.

DEKKER, Annemieke: Stadsrecht voor het platteland: stadsrechtverleningen aan Westfriese dorpen 1402-1415.
In: Datum et actum: opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ... (Amsterdam, 1998), p. 111-118, ill.

DUNK, Thomas H. VON DER: Overheidsbemoeienis met hervormde dorpskerken in de late achttiende eeuw in Hollands Noorderkwartier.
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, nr. 48 (1999), p. 3-20, ill.

FIETSROUTES in het kader van de Herdenking 1799; eindred. Richard Stuurop.
Castricum, 1999. 38 p., ill.

HARTOG, Elisabeth DEN: "In wintertijt in Drechterlant ... ": over sarcofaagdeksels, kerken en de Hollands-Friese oorlogen.
Holland, jrg. 31 (1999), nr. 4/5, p. 210-218, ill.

HOOGLAND, Martien: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun handel en nijverheid.
Zwolle, 1999. p. 273-296, ill.

HOOGLAND, Martien: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen hun ziel en zaligheid.
Zwolle, 1999. p. 105-128, ill.

JEENINGA, Willeke: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun steden.
Zwolle, 1999. p. 81-104, ill.

KEESMAN-MASTENBROEK, Fien: Herinneringen aan Jannetje Visser-Roosendaal.
Venhuizen, 1999. 128 p., ill.

KILA, Joop D.: Veranderd kerkelijk gezicht in 75 jaar.
WFON, 66 (1999), p. 79-89, ill.

KLANT, P.T.: Orkaan geselt de Hondsbossche Zeewering.
Zijper historie bladen, jrg. 17 (1999), nr. 1, p. 15-16, ill.

KÖLKER, A.J.: Lokaal-historisch onderzoek in de picture.
WFON, 66 (1999), p. 97-102, ill.

KOK, J.: Op reis door het Westfriese land (1924-1999).
WFON, 66 (1999), p. 40-51, ill.

KOUWENBERG, L.J.N.: Verdwenen molens in Noord-Holland.
Schoorl, 1999. 112 p., ill.

LANGE, De, herfst van 1799: de Russisch-Engelse invasie in polder en duin; red. Jan Zuurbier, Henk Brandsma en Ben Wagenaar.
Castricum, 1999. 248 p., ill.

LANTMAN, Arnold, Joop ZUTT: Arie Mak, een Westfries in het interbellum.
WFON, 66 (1999), p. 7-25, ill. Tuinder te Obdam, cafehouder en betaalmeester te Blokker.

NEY, L.: Dijken, dammen en meren: wie zal dat beheren?: een waterstaatkundige verkenning van een stukje Kennemerland 1300-1600.
Oostgraftdijk, 1999. 73 p., ill. Doctoraalscriptie Middeleeuwse geschiedenis.

NIEROP, Henk VAN: Het verraad van het Noorderkwartier: oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand.
Amsterdam, 1999. 343 p., ill.

NOBEL, Volkert J.: Driekwart eeuw Westfries Genootschap: eigen identiteit van regio blijft van belang.
Oud Hoorn, jrg. 21 (1999), nr. 3, p. 116-119, ill.

NOBEL, Volkert J.: 'Den gerusten landman' nu ook in West-Friesland een ondernemer.
WFON, 66 (1999), p. 68-74, ill.

NOBEL, Volkert J.: Gezondheidszorg: schaalvergroting en regionalisering.
WFON, 66 (1999), p. 103-107, ill.

NOBEL, Volkert J.: Schaalvergroting drukt ook haar stempel op nuts-voorzieningen.
WFON, 66 (1999), p. 108-118, ill.

NOBEL, Volkert J.: SOW, StOK: samenwerking gemeenten blijft geboden.
WFON, 66 (1999), p. 95-96, ill.

NOBEL, Volkert J.: Uitgaan in West-Friesland: van rederijken tot house.
WFON, 66 (1999), p. 90-94, ill.

NOBEL, Volkert J.: West-Friesland: in 75 jaar van 47 naar 18 gemeentehuizen.
WFON, 66 (1999), p. 57-61, ill.

NOBEL, Volkert J.: West-Friesland in drieën.
WFON, 66 (1999), p. 62-64. Betreft de streekplannen voor verschillende gebieden.

NOBEL, Volkert J.: West-Friesland in WO II: Wijdenes als eerste bezet.
WFON, 66 (1999), p. 26-34, ill.

NOBEL, Volkert J.: West-Friesland moet vechten voor betere wegverbindingen.
WFON, 66 (1999), p. 52-56, ill.

NOBEL, Volkert J.: Westfriezen zijn ijverige en serieuze mensen.
WFON, 66 (1999), p. 75-78, ill. Betreft de industrialisering.

NOBEL, Volkert J.: Zeven mannen en een vrouw schudden West-Friesland wakker.
WFON, 66 (1999), p. 35-39, ill. Betreft de 'Commissie van Acht' die zich bezig hield met de toekomst van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

OOIJEVAAR, Piet: De HAL te kijk: te gast in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
Schoorl, 1999. 192 p., ill.

PLEKKER, Jan: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun culturele leven.
Zwolle, 1999. p. 345-368, ill.

RESOORT, W.J.: 'Toestand der duinbeplanting op den vasten wal van Noord-Holland'.
Bergense kroniek, jrg. 6 (1999), nr. 1, p. 18-22, ill.

RUILVERKAVELING Westwoud.
Z.pl., [1999]. 72 p. ill.

RUITENBERG, Peter: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun dagelijks leven.
Zwolle, 1999. p. 297-320, ill.

SCHOONHEID, De, van de eenvoud: Johan Schilstra, de Hondsbossche en de invasie van 1799; samengesteld door H. Lambooij ... [et al.].
Edam, 1999.23 p., ill. (Uitgaven van de kring van 'Vrienden van de Hondsbossche'; 15)

UYTHOVEN, Geert VAN: Voorwaarts, Bataven!: de Engels-Russische invasie van 1799.
Zaltbommel, 1999. 208 p., ill.

VRIES, E.C. DE: De eerste busdienst.
Steevast 1999, p. 22-23, ill. Betreft Enkhuizen-Andijk-Wervershoof-Hoogkarspel v.v.

VRIES, E.C. DE: Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1998.
WFON, 66 (1999), p. 162-177, ill.

WIELEN, Klaas VAN DER: Hulpkanalen voor het Noord-Hollands kanaal.
De Gouden Engel, jrg. 1 (1999), p. 7-11, ill.

WIT, Jaap DE: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun boeren.
Zwolle, 1999. p. 201-224, ill.

ZOONEN, Arie VAN: Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun vertier en vermaak.
Zwolle, 1999. p. 249-272, ill.

Bibliografieën

BOON, Piet, G.I. PLENCKERS-KEYSER: Bibliografie van West-Friesland 1998.
WFON, 66 (1999), p. 178-193.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.