Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 2000 » Pagina 144

West-Friesland, veranderend land
De ontwikkelingen in West-Friesland tussen 1924 en 1999

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 67e bundel, pagina 144.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2000.

In 1999 nodigde het bestuur van het Genootschap zijn leden uit een tekst te schrijven over bovengenoemd thema. Gedichten, verhalen, bespiegelingen, terugblikken, zowel in het Nederlands als in het Westfries waren welkom. Zesentwintig teksten werden ingestuurd en beoordeeld door een jury bestaande uit de bestuursleden Netty Zander en Joop van Diepen en oud-voorzitter Volkert Nobel.
De namen van de schrijvers van deze teksten waren bij de juryleden niet bekend. Acht inzendingen werden uitgekozen. Vier daarvan werden voorgelezen tijdens de jaarvergadering van de Westfriezendag 1999.
Alle uitverkoren teksten treft u aan in het ‘dialectgedeelte’ van deze bundel. Samen vormen ze een bloemlezing van herinneringen en een schets van de talloze veranderingen in onze streek.

De redactiecommissie

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.