Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1996 » Pagina 63

Venhuizer Jan Rood (1825-1901) eerste van zes generaties bakkers Rood (4/14)

Na de twintig jaren als bakker in Sijbekarspel volgde een periode van acht jaar in Hauwert. Jan Rood verloor in februari 1871, nog geen jaar na het vertrek uit Sijbekarspel, zijn vrouw. Antje Wijnker stierf er op 41-jarige leeftijd, ruim een jaar na de geboorte van het elfde kind, de genoemde Arie. Een eigen bakkerij zonder vrouw lukt niet, dus de weduwnaar hertrouwde spoedig. Anderhalf jaar later werd Grietje Appelman uit Hem, weduwe van rietdekker Sibout Spil, zijn tweede vrouw. Dit huwelijk bleef kinderloos.

De bakker werd landbouwer
Jan Rood verliet met zijn gezin in 1878 Hauwert. Met de verhuizing naar Hem, niet ver van zijn geboortehuis, kwam een einde aan zijn bestaan als bakker. In Hem was zijn vrouw Grietje Appelman geboren. Op het perceel met huisnummer 107 werd hij akkerbouwer. Later veranderde dat in landbouwer.
Grietje Rood-Appelman stierf er op 11 januari 1894, op 74-jarige leeftijd.
Haar man, voor de tweede keer weduwnaar, verhuisde enkele maanden later van Hem naar Heerhugowaard. Richting zoon Cees die daar dertien jaar eerder een bakkerij was begonnen. Aan de Middenweg, waar nu het uithangbord 'Sinds  1881' hangt. Jan Rood - de grondlegger, de man die een stevige ondergrond legde voor een vakbekwaam bakkersgeslacht - overleed in Heerhugowaard op 18 maart 1901. Hij was bijna 75 jaar.

Vijf van de acht zoons van Jan Rood stierven jong, zoals we zagen. In leeftijd variërend van nauwelijks twee weken tot bijna 26 maanden. Arie, Dirk en Cees bleven over en werden bakker.
Arie Rood (1869-1946) had een bakkerij in Haarlem. Geen van zijn drie zoons voelden zich aangetrokken tot het vak.
Cees was de eerste bakker Rood in Heerhugowaard. Hem volgen we dadelijk.

Heel modern
Dan Dirk, de oudste zoon van Jan Rood en Antje Wijnker. Dirk Rood (1853-1931) werd bakker te Obdam, in het pand Dorpsstraat 226 (thans café Loes). Hij kocht in 1877 voor 4.000 gulden de zaak van de Obdammer broodbakker Pieter Vlaming (een stolpboerderij ingericht als bakkerij, die in 1934 verbrandde) en verhuisde van het ouderlijk huis in Hauwert naar Obdam. In 1910 stopte hij, zette op de boomgaard naast de boerderij een huis (Dorpsstraat 228) en begon daar een bouwerijtje. In de bakkerij kwam een oomzegger, Jan Rood. Over hem later.
Van de drie zoons van Dirk Rood nam Jan de bakkersmuts over. Jan (1889-1964) trok in 1928 in de zaak van Gert Blom te Spierdijk. Daar, aan de Noordspierdijkerweg 169, was hij jaren bakker. Met zijn motorbakfiets was Jan Rood in zijn jonge tijd heel modern. Zoon Jaap (1929) nam het roer over. Jaap heeft in 1988 de bakkerij verkocht. Hiermee werd een punt gezet achter zestig jaar bakker Rood op Spierdijk.

Dan de al even genoemde Cees (Cornelis) Rood. Met eerbied dient zijn naam goudomrand te worden geschreven in het grote boek van het bakkersgeslacht Rood. De hele bos navolgende zelfstandige bakkers Rood - een indrukwekkend nageslacht - heeft zijn bestaan te danken aan deze Cees Rood. Geboren op 10 november 1858 aan het zuidoosteinde van Sijbekarspel, overleden op 29 mei 1909 aan de Middenweg te Heerhugowaard. Cees Rood en zijn twee echtgenotes Maria Dekker en Cornelia Dekker verdienen posthuum eerbetoon.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.