Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1984 » Inhoud

Jaarboek 1984 (51)

Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 4
Veranderend West-Friesland 1924-1984 ... J. J. Visman ... 16
De broedvogels in West-Friesland in de afgelopen zestig jaar ... Piet Zomerdijk ... 71
Het Westfries van toen en nu ... Jan Pannekeet ... 87
Turnen in West-Friesland: lange weg van dorpscafé naar sporthal ... Cor Klay ... 92
De Westfriese windmolens in 1924 ... dr. A. J. Kölker ... 103
Zestig jaar handel en nijverheid binnen de Westfriese Omringdijk ... G. C. A. Mulder ... 120
Nederlands spreekt men, in 't Westfries wordt 't zoid ... Jannie Ham-Dekker ... 123
De flora in West-Friesland ... G. Houtman ... 126
Tuinzaadteelt en -handel in West-Friesland ... drs. Nanne Groot ... 135
De roemruchte jaren van de Westfriesche Voetbalbond ... Jaap van Zoonen ... 151
O.K.B.: acht jaren van voetbalplezier in Obdam ... Piet  J. Spaander ... 156-159
Zestig jaar "rederijken" in West-Friesland ... Hans Rijswijk 160
Vijftig bundels in zestig jaar: een terugblik ... Piet Boon ... 171
Nico Timmerman Maalderij 1884-1984 ... Volkert J. Nobel ... 176
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1983 ... Evert C. de Vries ... 190
Bibliografie van West-Friesland 1983 ... Piet Boon en Saskia Baarda ... 204
Uit het Genootschap
Bestuur en commissies ... 213
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 215
Westfriezendagen 1924-1984 ... 234
Jaarverslag van de secretaris ... 236
Jaarverslag van de penningmeester ... 241
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 246
[Westfriese Oudheden XXIII (1984)]
Het oude land van Hensbroek ... A. Schermer ... 251


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1984 (51)

[Voorkant jaarboek]
[Blanco schutbladpagina's ... I-III]
[Pagina's met advertenties ... IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII]
[De redactie-commissie ... Herkomst van de afbeeldingen ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Titelpagina ... 3]
Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Veranderend West-Friesland 1924-1984 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
De broedvogels in West-Friesland in de afgelopen zestig jaar ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Het Westfries van toen en nu ... 87, 88, 89, 90, 91
Turnen in West-Friesland: lange weg van dorpscafé naar sporthal ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
De Westfriese windmolens in 1924 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Zestig jaar handel en nijverheid binnen de Westfriese Omringdijk ... 120, 121, 122
Nederlands spreekt men, in 't Westfries wordt 't zoid ... 123, 124, 125
De flora in West-Friesland ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Tuinzaadteelt en -handel in West-Friesland ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
De roemruchte jaren van de Westfriesche Voetbalbond ... 151, 152, 153, 154, 155
O.K.B.: acht jaren van voetbalplezier in Obdam ... 156, 157, 158, 159
Zestig jaar "rederijken" in West-Friesland ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Vijftig bundels in zestig jaar: een terugblik ... 171, 172, 173, 174, 175
Nico Timmerman Maalderij 1884-1984 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Kroniek van West-Friesland 1983 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Bibliografie van West-Friesland 1983 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Uit het Genootschap
Bestuur en commissies ... 213, 214
Ledenlijst ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Westfriezendagen 1924-1984 ... 234, 235
Jaarverslag van de secretaris ... 236, 237, 238, 239, 240
Jaarverslag van de penningmeester ... 241, 242, 243, 244, 245
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 246, 247, 248, 249, 250
Westfriese Oudheden XXIII (1984)
Het oude land van Hensbroek ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
[Blanco schutbladpagina's ... 263-265]
[Achterkant jaarboek met een advertentie ... 266]

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.