Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1983 » Pagina 7

De Schoolsteeg

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 50e bundel, pagina 7.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1983.
Auteur: Margreet Zwaan.

(in oud-Hoorn)

De keitjes zoeken kronkelend hun weg naar 't plein.
De huisjes houden zich aaneengesloten.
Zij steunen zorgzaam elkaars oude lijf.

Hun muren hebben een gegroefd gezicht.
De ruitjes blind van staar, glimlachen
als zonlicht valt op hun gerimpelde kozijntjes.

De huizen zitten barstensvol verhalen
van feest en rouw, van bidden en van klagen.
Hier werden kinderen gebaard en doden uitgedragen.

De oude school heeft lang niets meer te doen.
De nagalm van de kinderstemmen is verstorven.
Achter de zwarte ramen heerst de plak niet meer.

In de verstarde golfslag van de pannedaken
kijken de kapellen uit de hoogte neer.
Hun stoffig oog weerspiegelt rood en grijs.

De moede muur rust in zijn verweerde huid.
Achter de poort houdt het verleden zich verborgen.
Steels gluurt de klimop er boven uit.

Dan strooit het klokkespel zijn tinkelklanken rond
en eensklaps rijzen beelden van 't verleden
en komen klepperende klompjes door de steeg.

Er roffelen paardehoeven op de kasseien
van 't Grote Oost; er klept een kloosterklok,
een ratelende kar, een verre ventersroep.

De poort staat op een kier, de steeg geurt weer naar brood
uit de oude bakkerij; in de smidse flitst het vuur
en klinkt de hamerslag op 't rooddoorgloeide ijzer.

En uit de herberg komt het dansrumoer,
de warrelende klanken van vedel en van fluit.
De kroezen schuimend bier gaan rond en rinse appelwijn.

De zuidenwind brengt geuren van de haven,
van teer en traan en palingrokerij,
de reuk van zoete appelen en verre landen.

Dan zwijgt het klokkespel en is de droom voorbij.
Er komt een brommer door de steeg, een auto claxonneert.
't Verleden is opnieuw verleden.

Margreet Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.