Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1982 » Pagina 24

De Breebaarts en de Waard- en Groetpolder (4/4)

In 1880 trok Jan Breebaart zich als aannemer terug. Hij wijdde zich sindsdien uitsluitend aan de landbouw, de veeteelt en de paardenfokkerij. Van 1883 tot mei 1903 diende hij het Nederlandsch Rundveestamboek als voorzitter. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid benoemd. In 1886 nam hij mede het initiatief tot het oprichten van het Nederlandsch Paardenstamboek en werd hij meteen de landelijk voorzitter, alsmede die van de afdeling Noord Holland.
Met zijn zoon Klaas en zijn schoonzoon Hendrik Waiboer (gehuwd met zijn dochter Niesje) exploiteerde hij op een gegeven ogenblik rond 360 hectare grond: meest bouwland in de polders Waard en Groet, de Anna Paulownapolder en de polder Waard-Nieuwland op Wieringen. Hij werd hoogheemraad (in 1884) van de Hondsbosschen en Duinen tot Petten, hoofdingeland van de Schager- en Niedorper Koggen, voorzitter van de Lagelandspolder en van de Nederlandspolder.
In 1892 werd hij tot lid van de Eerste Kamer gekozen. Hij kwam in de Staats- -Zuiderzeecommissie terecht en werd óók nog tot directeur van de 'Maatschappij tot exploitatie van den Johannes Kerkhovenpolder' te Groningen benoemd. Een polder, die in september 1876 definitief op de Dollard werd veroverd, waarbij zijn vader Klaas als opzichter over de dijkwerkzaamheden optrad. De Breebaarts zijn tot op heden bij de (nu) BV 'Joh. Kerkhovenpolder' betrokken gebleven.
Jan Breebaart Kzn. overleed op 15 mei 1913: officier in de Orde van Oranje Nassau, ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, ridder van het Legioen van Eer en Chevalier de Mérite Agricole.
Wat de Waard- en Groetpolder betreft. Jan Breebaart werd na zijn overlijden als dijkgraaf opgevolgd door zijn zoon Klaas (1913-1927). Na hem kwamen nog Albert Jan Waiboer (1927-1947), Jan Breebaart Kzn. (1947-1954), Hendrik Kistemaker (1954-1960), Klaas Breebaart Jzn. (1960-1970). Per 1 januari 1970 kwam er een einde aan het bestaan van de polder 'Waard en Groet' als zelfstandig waterschap. Het ging op in een nieuw gevormd waterschap Wieringerwaard, dat op zijn beurt per 1 januari 1980 deel ging uitmaken van het waterschap 'De Aangedijkte Landen en Wieringen'.

D. Breebaart

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.