Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1980 » Pagina 193-194

Bibliografie van West-Friesland 1979

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 47e bundel, pagina 193-194.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1980.
Auteur: Piet Boon.

Bij de samenstelling van deze bibliografie ondervond ik veel medewerking van de heer Th. P. M. van der Fluit van het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, drs. R. Rentenaar van het Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en mevr. S. Baarda van de Gemeentelijke Archiefdienst van Alkmaar.
Een uitgebreide bibliografie op regionaal-historisch terrein, geheel Holland betreffende, wordt samengesteld door de hierboven reeds genoemde Rob Rentenaar en Ellen Palmboom en verschijnt jaarlijks in het regionaal-historisch tijdschrift 'Holland'.
Mocht er nog iets onvermeld zijn gebleven dan zou ik een berichtje daarover zeer op prijs stellen. In de volgende bibliografie kan een dergelijk verzuim dan eventueel worden hersteld.

Piet Boon.

Algemene werken

BALK, J. TH.: De paden op, de lanen in: een dagje uit in het Noorderkwartier.
Alkmaar, 1979, 72 p., ill.

BELLE, GERARD LE: In Noord-Holland zijn autoriteiten bang voor monumenten,
in: Heemschut, no. 4/5, april/mei 1979, p. 112-115, ill.

BELONJE, J.: Angst voor en verweer tegen de Duinkerkers,
in: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, no. 37 (december 1978), p. 19-26, ill.

BELONJE, J.: Hertenjacht in Noord-Kennemerland,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), p. 166-172, ill.

FEYFER, H. DE: De weg van Amsterdam naar open zee vanaf de zeventiende eeuw tot aan de opening van het Noordzeekanaal in 1876,
in: Spiegel der zeilvaart, 3e jrg. (1979), no. 1, p. 46-52, ill.

GALERIJ van oude en nieuwe gemeenteraden in oostelijk West-Friesland, foto's: Klaas Laan,
in: WFON, 46 (1979), p. 109-134.

GEUS, J. P.: Steenfabricage in westelijk West-Friesland,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 4, p. 205-213, ill.

HERWIJNEN, G.: Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
Leiden, 1978, 355 p.
HOF, J.: Muntevaluatie in het Egmonds abdij archief,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 22, p. 69-75.

JONGEPIER, JAN: Typologische aspecten van 19de-eeuwse orgels in Hollandse dorpskerken,
in: Bulletin van de stichting Oude Hollandse Kerken, afl. 8 (1979), p. 1-24, ill.

KORT, J. C.: Repertorium op de lenen van de hofstede Egmond, 1270-1650,
in: Ons Voorgeslacht: maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 34e jrg., nr. 289 (1979), p. 365-439, ill.

LUCIEER-FRANKENHOUT WIT, MARIA: ò ja me kind, zo wazze ze nou, die West-Friezen.
Hoorn, 1979, 76 p., ill.

MOL, JAN: Het nieuwe gemeentelijke gezicht van oostelijk West-Friesland,
in: WFON, 46 (1979), p. 99-108, ill.

PERSMAN, J. R.: 'Men is van mening, dat Noord-Holland de mooiste vrouwen voortbrengt',
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 1, p. 20-30.

SCHILPEROORT, TON: Zuiderzee-silhouetten (facsimile).
Wogmeer, [19791, 39 p., ill.

SCHOTEN-OOSTERCHRIST, MIES VAN: 'Herinneringen' aan mijn voordrachtskunst.
Hoorn, 1979, 140 p., ill.

SCHOUTEN, A. A.: De aangedijkte Landen en Wieringen.
Wogmeer, 1979, 110 p., ill.

SJERPS, M. J.: Langs oude dijken en terpen.
Schagen, 1979, 72 p., ill.

SLECHTE, C. H.: Overzicht van inventarissen van Hollandse archieven verschenen in 1978,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 4, p. 214-221.

UREN-dagen-maanden-jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Obdam, Zwaag, Waarland, Heerhugowaard,
in: WFON, 46 (1979), p. 3-6, ill.

VRIES, EVERT C. DE: Kroniek van West-Friesland,
in: WFON, 46 (1979), p. 144-161, ill.

VROOM, U. E. E.: Scheepswerven rond de Zuiderzee, in:
Spiegel der zeilvaart, 3 (1979), nr. 3, p. 40-43, ill.

WIJCK JURRlAANSE, N. J. VAN: De lokaalspoor- en tramwegen van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij.
Rotterdam, 1978, 11 7 p., ill.

ZEEMAN, JAN: Harmen Kramer: de man van ''t Is ienmaal wel',
in: WFON, 46 (1979), p. 24-26, ill.

Bibliografie

BOON, PIET: Bibliografie van West-Friesland 1978,
in: WFON, 46 (1979), p. 162-166.

RENTENAAR, ROB en ELLEN PALMBOOM: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1978 (met aanvullingen uit voorgaande jaren),
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 11 (1979), nr. 3, p. 173-195.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.