Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1979 » Pagina 162-163

Bibliografie van West-Friesland 1978

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 46e bundel, pagina 162-163.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1979.
Auteur: Piet Boon.

Sinds 1972 werd deze bibliografie samengesteld door dr. A. J. Kölker. Drukke werkzaamheden noopten hem daarmee te stoppen. Het opstellen der bibliogafie zal door mij worden voortgezet, waarbij ik de door de heer Kölker gehanteerde indeling ongewijzigd heb gelaten. Deze bibliografie kwam mede tot stand dankzij de medewerking van de heer Th. P. M. van der Fluit van het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, waarvoor ik hem bijzonder erkentelijk ben. Voorts mag worden verwezen naar de uitgebreide regionaal-historische bibliografie van Holland over 1977 van de hand van Rob Rentenaar en Ellen Palmboom, opgenomen in het Regionaal-historisch tijdschrift Holland, 10 (1978), hieronder onder bibliografieën vermeld.

Piet Boon.

Algemene werken

BALK, J. Th.: Water, vriend en vijand.
Alkmaar, 1978, 72 p., ill.

BRAASEM, W. A.: Oud en nieuw in rijm en prent: nieuwjaarsbrieven en geschreven wensen, in: Oud-Nieuws, orgaan van de Ned. Ver. 'Vrienden van Antiek', 11 (1978), nr. 1, p. 32-47, ill.

BRAASEM, W. A.: Pieter Florisz, Vice-admiraal van West-Friesland.
Een onbekende voorvader van de dichter Jacques Bloem,
in: Oud-Nieuws, orgaan van de Ned. Ver. 'Vrienden van Antiek', 10 (1977), nr. 3, p. 30-39, ill.

BRAASEM, W. A., Paul Brinkman en Hein Kohn: Naïeve schilders zien ons land.
Amsterdam, 1978, 139 p., ill.

CITROEN, K. A.: Herinneringen aan strenge winters, vereeuwigd in zilveren souvenirs,
in: Oud-Nieuws, Orgaan van de Ned. Ver. 'Vrienden van Antiek', 11 (1978), nr. 2, p. 114-127, ill.

DEKKER, P.: Van kooikers en commandeurs,
in: WFON, 45 (1978), p. 41-57, ill.

DEKKER, R. M.: Oproeren in de provincie Holland 1600-1750,
in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 3 (1978), nr. 9, p. 299-329, ill.

DORLEIJN, P.: Geen moed vist ook: fragmenten van de Zuiderzeevisserij.
Bussum, 1977, 158 p., ill.

GROOT, JAAP: De dwangburchten komen weer tot leven,
in: Ruimte, 2 (1978), no. 3, p. 43-44, ill.

JAGER, SAM DE: Jan Langedijk, de schaatsenrijder,
in: WFON, 45 (1978), p. 91-95, i11.

JONG, OTTO J. DE: De eerste drie Noord-Hollandse synoden,
in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 1978, nieuwe serie deel LVIII, p. 190-204.

JONGEPIER, J.: Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
Baarn, 1977, 160 p., ill.

MOLENAAR, KLAAS: De Fistelpot,
in: WFON, 45 (1978), p. 70-80, ill.

SCHILSTRA, J. J.: 125 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier 1853-1978.
[Alkmaar, 1978], 56 p., ill.

SCHILSTRA, J. J., L. Brandts Buys en C. de Jong: De stolp te kijk.
Wogmeer, 1978, 124 p., ill.

SCHUIJTEMAKER, D.: Zomerstallen in Noord-Holland,
in: WFON, 45 (1978), p. 81-85, ill.

SLECHTE, C. H.: Overzicht van inventarissen van Hollandse archieven verschenen in 1976 en 1977,
in: Holland, Regionaal-historisch tijdschrift, 10 (1978), p. 64-69.

UREN-dagen-maanden-jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Bobeldijk, Tuitjenhorn, Andijk, Schellinkhout,
in: WFON, 45 (1978), p. 3-6, ill.

VRIES, EVERT C. DE: Kroniek van West-Friesland,
in: WFON, 45 (1978), p. 145-162.

WAAL, J. J. F. DE: Archieven van de Colleges tot het beheer van de wegen en vaarten tussen de zes Noordhollandse steden.
Haarlem, 1977, 41 p., ill.

WAAL, J. J. F. DE: Samenwerking tussen zes Noordhollandse steden op het gebied van het verkeer, 1660-1927,
in: Holland, Regionaal-historisch tijdschrift, 10 (1978), p. 57-63, ill.

WATERLAND, ARIËN VAN: Ergens In Noord-Holland, gewassen inkt-pentekeningen van ...,
Wogmeer, 1978, [94 p.].

ZEEMAN, J.: Kanttekeningen bij een oud 'Stuurmansboek',
in: WFON, 45 (1978), p. 37-38, ill.

Bibliografie

KÖLKER, A. J.: Bibliografie van West-Friesland 1977,
in: WFON, 45 (1978), blz. 163-167.

RENTENAAR, Rob en Ellen Palmboom: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1977 (met aanvullingen uit voorgaande jaren),
in: Holland, Regionaal-historisch tijdschrift, 10 (1978), p. 220-245.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.